2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 DGS Hukuk Taban Puanları


adaletten hukuka geçiş

adaletten hukuka geçiş kalktı mı
hukuk-dgs-taban-puan-2015-2016Hukuk kelimesi; Arapça “hak” (حق) kökünden gelir ve kelimenin çoğuludur. Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”. Bunun dışında hukukun “haklar” anlamı da vardır.

dgs hukuk 3. sınıftan başlatan üniversiteler (tam ve detaylı liste)

adaletten hukuka geçiş 2021 için tıklayın

hukuk-dgsHukuk dönemden döneme değiştiği için hala doyurucu bir tanım yapılamamıştır. Kant “Hukukçular hala hukukun tanımını aramaktadırlar” der. Günümüzde en çok kabul edilen tanımı ise: “Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar bütünüdür”.
Geniş bir kavramla ifade etmek istersek teknik anlamda hukuk;örgütlenmiş bir toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle veya kişilerin yine kendilerinin meydana getirdiği topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen,kişilerin güvencesini ve insan haklarını sağlamak amacıyla oluşturulan ve devlet gücü ile desteklenen bağlayıcı,genel,soyut ve devamlı kurallar bütünüdür.

hukuk-dgs-taban-puan-2016Bilimsel bir disiplin olarak hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir. Bu ayrım roma hukukundan kalma bir ayrımdır (ius privatum-ius publicum). Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku özel hukukun, buna karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.
Kamu hukuku,devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine,işleyişine,gördükleri hizmetlere ilişkin kurallar içerir.Demokratik toplumlarda kamu hukukuna başlıca egemen olan ilkeler hukuki güvenlik ve kanunilik prensipidir.Özel hukuk ise dar anlamıyla kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler.Egemen olan ilkesi irade serbestisidir(Privataautonomie).

hukuk-dgs-taban-puanlar-2016Hukuku diğer toplumu düzenleyici kurallar olan örf ve adetler, gelenekler ve dinlerden ayıran özellik devlet tarafından güvenceye alınmış ve cebri yaptırımlara sahip olmasıdır.Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler ve bulunduğu toplumun değer yargılarını taşır.Soyutluk ve genellik özelliği sayesinde benzer nitelikteki bütün durumlarda uygulanması sağlanır.

Yaptırım (müeyyide):
Hukuk alanında yaptırım kamu gücü ile uygulanır.Hukuka uymayı zorlama, uymayanları cezalandırma ve uyulmadığı durumlardaki zararları en aza indirmek için kullanılır.Hukuk düzenini sağlamayı ve korumayı amaçlayan yaptırımlar gene hukuk düzeninin öngördüğü şekilde yerine getirilir.

Maddi ve manevi yaptırımlar olarak ikiye saf ayrılır.Maddi yaptırımlar hukuka aykırı durumlarda uygulanırken manevi yaptırımlar bu durumları engellemek için kullanılır.

Ceza hukukunda ölüm, hapis ve para cezaları; anayasa hukukunda siyasetten men, parti kapatma; vergi hukukunda vergi ve kaçakçılık cezaları gibi değişik hukuk dallarında değişik yaptırımlar vardır.

İstanbul Hukuk Fakültesi

Fakülte’nin esasını oluşturan Mekteb-i Hukuk-i Sultani 1878’de kapatıldı. Yerine kurulan Mekteb-i Hukuk, 17 Haziran 1880’de Adliye Nezareti bahçesinde faaliyete açıldı. Daha sonra, 1 Eylül 1900’de açılan Darülfünun’u Şahane’nin (İstanbul Darülfünun’u) bünyesinde bir şube (fakülte) oldu. 11 Ekim 1919’de tüzel kişilik ve bilimsel özerklik, 7 Ekim 1925 tarihli İstanbul Darülfünun’u Talimatnamesi ile de idari özerklik elde etti. 31 Temmuz 1933’de Darülfünun ilga edildi ve İstanbul Üniversitesi olarak yeniden örgütlenildi. Bu dönemden sonra batılı öğretim üyeleri Fakülte’de çalışmaya başladı. Aralarında Nazi Almanyası’ndan kaçmak zorunda kalan profesörler de vardı.

2015 2016 DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları ve Kontejanları;

Üniversite Fakülte Bölüm Puan
Türü
Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan
Puan
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 1 1 352,78549 352,78549
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 30 30 325,54400 349,92891
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 1 1 324,25387 324,25387
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 20 20 321,69418 350,78395
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 15 15 320,20168 344,04628
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 16 16 319,62995 345,66150
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 318,81823 318,81823
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 12 12 317,97351 328,72750
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 9 9 317,37042 319,91898
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 8 8 317,09177 331,05767
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 12 12 315,66904 319,45644
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 9 9 313,91926 322,95948
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 8 8 313,53331 318,96103
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 10 10 313,38156 320,16607
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 9 9 312,72607 338,09573
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 10 10 312,71911 330,65106
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 312,61615 312,61615
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 6 6 312,46231 323,08139
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2 2 312,28971 313,27770
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 5 5 312,24917 319,97958
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 312,07036 341,54827
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 15 15 310,66512 324,81100
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 7 7 310,61767 312,63971
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 18 18 310,35153 334,06634
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 9 9 310,00819 324,17148
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 10 10 309,76810 329,89180
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 12 12 309,58469 329,10177
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 9 9 309,40471 322,63533
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 9 9 309,16399 313,22243
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Hukuk EA 9 9 307,77959 322,78669
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 10 10 307,67981 338,88075
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 9 9 307,61699 310,89180
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 2 2 307,38722 307,49623
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 1 1 307,21839 307,21839
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 8 8 306,98429 341,31623
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 9 9 306,75247 339,21862
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi Hukuk EA 10 10 306,68030 312,57028
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 3 3 306,19873 307,71518
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 8 8 306,19088 307,55712
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Tam Burslu) EA 2 2 305,57361 307,11005
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 2 2 305,56723 305,62686
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 2 2 304,79563 306,25196
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 2 2 304,76002 305,63344
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 3 3 304,21677 304,87352
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 1 1 304,03375 304,03375
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 3 3 303,91027 305,28096
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 3 3 303,38381 304,88964
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 2 2 303,06475 305,48877
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 4 4 301,64996 303,07236
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 5 5 301,38554 305,68415
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 2 2 301,20167 301,89954
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 1 1 300,97581 300,97581
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 300,45937 306,54659
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 2 2 299,79927 300,16195
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 3 3 299,46299 302,06176
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 1 1 298,83469 298,83469
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) Hukuk EA 3 3 298,78398 303,84671
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 2 2 298,66101 299,37629
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 298,08766 301,03735
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 1 1 296,96363 296,96363
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 1 1 296,92037 296,92037
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 2 2 296,03225 296,89814
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 1 1 295,94352 295,94352
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 9 9 295,38531 305,22940
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 3 3 294,41232 297,21705
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 5 5 293,86767 311,23079
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 9 9 292,69693 300,77503
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 5 5 292,63804 297,45355
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 5 5 291,59348 299,31175
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 1 1 291,49780 291,49780
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 7 7 289,86126 298,50888
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 6 6 289,43167 298,85836
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 2 2 288,75127 291,50093
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 287,90006 304,75913
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 287,77189 291,88058
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 5 5 287,75389 294,47919
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 2 2 286,63591 289,50944
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 6 6 286,62920 295,59922
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 10 10 286,02935 294,57582
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 284,44900 297,28007
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 283,73790 294,10038
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 9 9 283,32958 295,85250
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 2 2 282,85923 287,84562
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 6 6 281,39203 292,59750
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 5 5 281,37509 291,37155
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 6 6 281,11719 299,86634
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 9 9 280,33150 296,35872
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 280,30850 286,41089
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 3 3 277,27980 277,91099
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 6 6 276,45784 284,08639
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 7 7 273,28630 284,76660
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 1 1 272,70074 272,70074
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 3 3 270,69798 273,95992
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 9 9 270,60711 280,07737
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 1 1 268,71718 268,71718
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 268,58672 274,34553
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 4 4 267,39581 270,01273
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 9 9 267,00986 280,74910
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 7 7 266,03801 277,03932

2016 2017 DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları ve Kontejanları;

ÜNİVERSİTE ADI Fakülte Bölüm adı Puan
Türü
KONT. YERL. Taban Puanları EN BÜYÜK
PUAN
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 1 1 341,93143 341,93143
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 339,02705 339,02705
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 333,45027 333,45027
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 332,81334 332,81334
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 35 35 324,55981 344,12852
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 320,58975 320,58975
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 317,56292 317,56292
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 317,47147 317,47147
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 35 35 316,85084 347,76541
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 316,83126 316,83126
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 30 30 316,32408 324,36264
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 315,66386 325,82646
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 27 27 315,10122 350,24891
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 314,71221 314,71221
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 314,28724 314,28724
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 13 13 314,22476 329,06405
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 314,03811 314,03811
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 11 11 313,68252 332,97339
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 28 28 312,75664 320,97319
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 312,67697 312,67697
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 312,54862 312,54862
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 27 27 312,09377 314,86072
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 312,04194 312,04194
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 311,74976 311,74976
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 311,65079 311,65079
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 311,42155 311,42155
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 311,09930 333,02627
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 310,95543 310,95543
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 310,72054 310,72054
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 310,49287 310,49287
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 310,18165 310,18165
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2 2 310,05085 310,69858
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 11 11 309,87298 313,84791
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 309,84966 309,84966
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 309,70415 329,76537
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 309,69561 336,26654
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 11 11 309,68757 311,86458
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 21 21 309,29345 326,68316
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 308,71467 319,25291
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 308,37518 328,54957
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 308,21661 308,21661
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 28 28 308,14068 326,89586
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 30 30 308,11977 319,75435
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 21 21 308,03464 323,75527
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 307,76835 307,76835
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 307,48288 317,94137
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 306,87059 306,87059
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 18 18 306,68005 315,48950
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 2 2 306,55080 307,28005
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 306,29544 306,29544
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 306,21557 323,88306
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 21 21 306,16690 335,98961
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 7 7 305,90045 316,14878
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 305,89585 318,98467
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 18 18 305,84090 320,72531
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 14 14 305,78108 318,71425
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 305,71205 305,71205
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 18 18 305,38161 325,00877
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk EA 11 11 305,23022 308,17925
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 305,07477 305,07477
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 21 21 304,77288 316,56287
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 304,72035 304,72035
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 2 2 304,42664 305,02879
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk EA 1 1 304,38156 304,38156
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 16 16 304,14702 314,84114
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 1 1 303,18132 303,18132
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 1 1 301,79265 301,79265
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 10 10 301,62444 303,97425
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk EA 6 6 301,34108 304,56033
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 3 3 300,39695 301,16991
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 16 16 299,56284 306,50611
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 4 4 298,62331 300,31798
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 13 13 297,82477 303,45646
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 13 13 296,33052 303,98907
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 12 12 296,30568 307,97848
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 15 15 294,25854 300,37897
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 3 3 294,16850 302,52396
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 11 11 293,95899 302,93821
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 13 13 292,66929 302,13750
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 4 4 292,06633 303,40307
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 12 12 291,59760 301,60276
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 15 15 290,19040 300,91486
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 13 13 290,06876 296,87736
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk (Ücretli) Hukuk EA 13 13 289,90137 301,93878
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 13 13 287,97595 295,36732
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 9 9 287,60429 292,93129
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 18 18 286,86948 293,45859
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 11 11 286,80774 301,83352
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 11 11 285,66971 294,20835
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 2 2 284,77667 286,03115
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 11 11 283,46100 289,54411
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 17 17 280,30418 289,89260
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 11 11 280,23507 290,82207
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk EA 9 9 280,07022 298,34506
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 11 11 279,01893 298,87240
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 16 16 275,33652 289,26214
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 16 16 275,16750 289,55280
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 10 10 274,86128 293,72757
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 13 13 273,03125 285,04795
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk EA 10 10 272,28024 289,10844

DGS Hukuk Fakültesi Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Kontenjanları;

Üniversite Adı Fakülte/Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Taban Puan En Büyük Puan
Galatasaray  Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 1 1 340,82457 340,82457
Beykent Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 330,78797 330,78797
Doğuş Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 320,29643 320,29643
Yakın Doğu Üniversitesi  (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 319,91209 319,91209
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 37 37 318,78100 342,34443
Bahçeşehir Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 316,40371 316,40371
Kadir Has Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 315,55749 315,55749
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 34 34 315,53236 352,97442
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 314,87237 314,87237
Başkent Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 314,31661 314,31661
Hasan Kalyoncu Üniversitesi  (Gaziantep) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 313,86310 313,86310
Çankaya Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 312,46349 312,46349
Gazi Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 28 28 311,15204 323,84583
Marmara Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 23 23 310,89680 345,91800
Hacettepe Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 8 8 310,30002 333,36538
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 23 23 309,99258 322,26807
Atılım Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 309,43198 309,43198
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 309,23438 309,23438
Kto Karatay Üniversitesi  (Konya) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 309,02105 309,02105
Ufuk Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 308,87438 308,87438
Dokuz Eylül Üniversitesi  (İzmir) Hukuk  Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 28 28 308,50927 332,56235
Marmara Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 23 23 307,69929 310,69235
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 13 13 307,46781 316,07808
Yeditepe Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 307,31758 307,31758
Yaşar Üniversitesi  (İzmir) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 307,28979 307,28979
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 306,90121 306,90121
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 306,82851 306,82851
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 306,61334 306,61334
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 306,40593 306,40593
Okan Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 306,40457 306,40457
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 306,37929 306,37929
Altınbaş Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 306,13472 306,13472
Dicle Üniversitesi  (Diyarbakır) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 19 19 305,67307 332,44600
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 5 5 305,64166 307,67806
Çağ Üniversitesi  (Mersin) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 305,35381 305,35381
Maltepe Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 304,76213 304,76213
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 13 13 304,31622 309,94339
Çukurova Üniversitesi  (Adana) Hukuk  Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 304,22781 335,61517
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 10 10 304,05226 309,81374
Uludağ Üniversitesi  (Bursa) Hukuk  Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 304,03797 325,34171
Anadolu Üniversitesi  (Eskişehir) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 30 30 303,87597 339,52873
Akdeniz Üniversitesi  (Antalya) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 303,37656 319,87930
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 303,25656 321,96462
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 23 23 303,05886 319,71419
İnönü Üniversitesi  (Malatya) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 303,04189 328,19084
Selçuk Üniversitesi  (Konya) Hukuk  Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 23 23 302,78911 326,83899
Uluslararası  Kıbrıs Üniversitesi  (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 302,43490 302,43490
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 302,19000 310,83809
Erciyes Üniversitesi  (Kayseri) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 302,15683 330,07802
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 19 19 301,51782 336,20343
Selçuk Üniversitesi  (Konya) Hukuk  Fakültesi (İÖ) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 23 23 301,13718 314,67837
Afyon Kocatepe Üniversitesi  (Afyonkarahisar) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 8 8 301,08053 305,82271
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  (Samsun) Ali  Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi EA 15 15 301,03570 318,72206
Türk-Alman  Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 2 2 301,01687 304,33429
Süleyman Demirel Üniversitesi  (Isparta) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 15 15 300,94706 324,96012
Atatürk Üniversitesi  (Erzurum) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 19 19 300,57073 331,84820
Lefke Avrupa Üniversitesi  (Kktc-Lefke) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 300,00936 300,00936
Karadeniz Teknik Üniversitesi  (Trabzon) Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 19 19 299,74989 312,34742
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi EA 23 23 299,64058 300,86717
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) EA 3 3 299,56855 302,14201
Atatürk Üniversitesi  (Erzurum) Hukuk Fakültesi (İÖ) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 11 11 299,51900 300,32583
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) EA 2 2 299,49491 299,58080
Girne Amerikan Üniversitesi  (Kktc-Girne) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk  Fakültesi (Tam Burslu) EA 1 1 299,48614 299,48614
Doğu Akdeniz Üniversitesi  (Kktc-Gazimağusa) Hukuk (Tam Burslu) Hukuk  (Tam Burslu) EA 1 1 299,17350 299,17350
Doğuş Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 12 12 298,81454 305,60846
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) EA 1 1 296,57748 296,57748
Yaşar Üniversitesi  (İzmir) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) EA 2 2 296,22108 304,28989
Uluslararası  Kıbrıs Üniversitesi  (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%50 Burslu) EA 4 4 296,11050 297,34550
Beykent Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 295,66323 303,66601
Çankaya Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 16 16 291,66134 301,44446
Doğu Akdeniz Üniversitesi  (Kktc-Gazimağusa) Hukuk (Ücretli) Hukuk  (Ücretli) EA 13 13 290,72547 297,88896
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 11 11 290,34381 299,23884
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 3 3 289,60725 293,21126
Lefke Avrupa Üniversitesi  (Kktc-Lefke) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 289,36404 297,81974
Okan Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 289,06961 298,04341
Uluslararası  Kıbrıs Üniversitesi  (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) EA 9 9 288,48441 295,98871
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) EA 9 9 288,44984 296,55488
Kto Karatay Üniversitesi  (Konya) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 287,78227 297,26860
Çağ Üniversitesi  (Mersin) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) EA 6 6 287,52505 295,30660
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 16 16 286,61519 302,20549
Atılım Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 284,19944 297,14074
Hasan Kalyoncu Üniversitesi  (Gaziantep) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 284,18102 299,41214
Ufuk Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 3 3 284,14655 285,66652
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 283,79318 292,27343
Yakın Doğu Üniversitesi  (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 283,51955 289,22702
Girne Amerikan Üniversitesi  (Kktc-Girne) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 282,70415 291,05276
Bahçeşehir Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (% 25 Burslu) Hukuk  Fakültesi (% 25 Burslu) EA 6 6 281,64689 294,77886
Başkent Üniversitesi  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 17 17 278,88888 295,50703
Yaşar Üniversitesi  (İzmir) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 17 17 277,82653 292,15491
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk  Fakültesi (%25 Burslu) EA 19 19 277,68658 284,17837
Çağ Üniversitesi  (Mersin) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 277,59302 285,66629
Bahçeşehir Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 275,09820 284,91018
Maltepe Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 274,02220 286,85361
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 11 11 272,98479 300,19407
Altınbaş Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 15 15 272,04518 292,62425
Kadir Has Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 14 14 271,11648 276,33810
Yeditepe Üniversitesi  (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 15 15 269,89281 290,48073

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 DGS Hukuk Taban Puanları” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.