Ay: Ağustos 2018

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi POLATLI İLAHİYAT Fakültesi

AHBVÜ İlahiyat Fakültesi, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek-30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 06.06.2013 tarihinde açılması kararlaştırılan Polatlı İlahiyat Fakültesi, 10 Temmuz 2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açılmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesinin akademik ve idari yapılanması devam etmekte olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlaması planlanmaktadır.

Akademik Birimler
 Temel İslam Bilimleri Bölümü
 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

ankara-haci-bayram-universitesi-polatli-ilahiyat-fakultesi-resim

AHBVÜ POLATLI FEN EDEBİYAT Fakültesi

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi; eğitim öğretim hayatına 2010-2011 yılında, merkeze bağlı Fen Edebiyat Fakültesi Polatlı yerleşkesi olarak başlamıştır. 2012 yılından itibaren Bakanlar Kurulunca
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesi gereğince Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi olarak devam etmiş olup 2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli  Üniversitesi’ne aktarılmıştır.


Akademik Birimler
 Matematik Bölümü
 Biyoloji Bölümü
 Kimya Bölümü
 Fizik Bölümü
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 Tarih Bölümü

AHBVÜ İletişim Fakültesi

Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Türkiye’nin eski ve köklü gazetecilik okullarından biri haline gelen AHBVÜ İletişim Fakültesi, 50 yıla ulaşan tedrisat geleneğiyle kitle haberleşme araç, kurum ve teşkilatlarının işleyiş ilkeleri ve uygulamaları hakkında öğrencilerini nazarî ve tatbikî bilgilerle donatan fakülte, gazetecilik ve yayıncılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo, televizyon ve sinema sahalarında kamuya ve özel teşebbüse nitelikli insanlar yetiştirmektedir.

Akademik Birimler
 Gazetecilik Bölümü
 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Tel : (0312) 216 22 75
Faks : (0312) 212 18 32
Web : http://www.ilef.ahbv.edu.tr
Adres : Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
İletişim Fakültesi
8. cadde (Bişkek Cad. )
81. Sokak (6.sokak) No:2
06490 Emek /Ankara

AHBVÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Fakültesi

1955 yılında öğretime başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, akademiyi oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini oluşturmuştur. Türkiye’nin en büyük iktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden biri olma gururunu yaşayan AHBVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geçmişinden gelen akademi geleneği ile Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden birisidir. Fakülte 2018 yılında Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine katılmıştır.

Akademik Birimler
 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü
 Ekonometri Bölümü
 İktisat Bölümü
 İşletme Bölümü
 Maliye Bölümü
 Sağlık Yönetimi Bölümü
 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 Uluslararası İlişkiler Bölümü
 Uluslararası Ticaret Bölümü

Tel : (0312) 216 10 00
Faks : (0312) 216 10 18
Web : http://www.iibf.ahbv.edu.tr
Adres : Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İncitaşı Sokağı No :4 06500
Beşevler /ANKARA

AHBVÜ Hukuk Fakültesi

Gazi Üniversitesi bünyesinde, 1992 yılında kurulmuş köklü bir fakültedir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hedefi,  adalet sisteminde ve akademik dünyada etkin rol üstlenebilecek, muhakeme gücü gelişmiş, hukukun üstünlüğüne inanan, kültürlü ve donanımlı hukukçuları topluma kazandırmaktır. Fakülte, güçlü hukuk formasyonu ile hâkimlik, savcılık, kaymakamlık, müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri icra etmek üzere hukukun evrensel ilkelerine sadık kalmayı görev bilen, seçkin hukukçular yetiştirmektedir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin lisans eğitimi düzeyinde esas aldığı müfredat, modern hukuk eğitimi için gerekli olan temel hukukî donanımı kazandırmaya yöneliktir. AHBVÜ  Hukuk Fakültesi , alanında uzman ve kıdemli akademisyen kadrosuyla özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin temel zorunlu derslerin yanı sıra, seçmeli derslerle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Akademik Birimler
 Özel Hukuk
 Kamu Hukuku

Tel : (0312) 216 20 00
Faks : (0312) 215 01 69
Web : http://www.hukuk.ahbv.edu.tr
Adres : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Emniyet Mahallesi Muammer
Bostancı Cad. No: 4
(Beşevler Metro Durağı Yakını)
Beşevler/ANKARA

AHBVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

2005 yılında sanatçı yetiştirmek için kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatın her alanında eğitim veren çağdaş sanat anlayışı ile yapılandırılmış bir kurum özelliğini taşımaktadır. AHBVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi; multidisipliner yapıda, yenilikçi, teknolojik alt yapısı güçlü ve öğrenciyi merkez alan, nitelikli bir eğitim anlayışına sahiptir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bölümlerinde yer alan bütün programlarda ilk yıl sanat eğitiminin temelini oluşturacak biçimde  düzenlenmiş bir hazırlık sınıfı niteliğinde eğitim-öğretime devam edilmektedir.

Akademik Birimler
 Görsel İletişim Tasarımı
 Resim
 Heykel
 Fotoğraf ve Video
 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Tel : (0312) 425 76 76
Faks : (0312) 425 34 10
Web : http://www.gsf.ahbv.edu.tr
Adres : Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Gölbaşı /Ankara

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Merkezi Yerleştirme ÖSYM taban puanları 2021

Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 1978- 1979 Eğitim- Öğretim yılında İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi olarak açılmış, 1982 yılında
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kurulmuştur. 11 Şubat 2011 tarihi itibariyle Fen ve Edebiyat Fakülteleri ayrılmış ve müstakil Edebiyat Fakültesi kurulmuştur.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dil ve Edebiyatı Taban puanı ve sıralaması 2021

Akademik Birimler
 Arkeoloji Bölümü
 Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 Felsefe Bölümü
 Mütercim Tercümanlık Bölümü
 Psikoloji Bölümü
 Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
 Sanat Tarihi Bölümü
 Sosyoloji Bölümü
 Tarih Bölümü
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 Türk Halk Bilimi Bölümü

HBVÜ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Taban Puanı ve Sıralaması 2021

Tel : (0312) 202 10 03 – 06
Web : edebiyat.ahbv.edu.tr
Adres : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Emniyet Mahallesi Abant 1 Caddesi
No:10-2D Gazi Mahallesi
Yenimahalle / ANKARA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini kazanan öğrenciler için pratik bilgiler

Başkentte Yaşam
Türkiye’nin köklü ve lider üniversitelerinden biri olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sadece eğitim-öğretim alanında değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile birlikte barınma, burs ve yurtdışı eğitim olanaklarıyla da cazibe merkezi konumundadır.
Ankara’nın merkezinde olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, birçok alışveriş merkezine, misafirhaneye, yurt ve yerleşim yerine yakındır. Eğlenceden kültüre, sanata; alışverişten beslenmeye modern kent yaşamına özgü tüm olanakları öğrencilerine sunmakta, bir kent üniversitesi olmanın verdiği bütün avantajları taşımaktadır.

Ulaşım, öğrenciler için oldukça kolaydır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kent merkezinde yer alan bir şehir üniversitesi olması, öğrenciler için pek çok kolaylık sağlamaktadır. Maltepe, Beşevler ve Emek semtlerinde konumlanmış fakültelerin metro istasyonlarına çok yakın olmaları, otobüs ve minibüsle yapılan toplu taşımacılığın da aynı hat üzerinde gerçekleşmesi, şehir içi ulaşımın rahatlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Ulaşım

Havalimanından Ulaşım

Esenboğa Havalimanından, Ankara şehir merkezine Havaş tarafından servisler düzenlenmektedir. Bu servisler uçağın inişinden 25 dakika sonra havalimanında şehir merkezine hareket etmektedir. AŞTİ’yi kullanacak olanların Havaş şehir merkezi terminaline ulaştıktan sonra servisten inmemeleri bir sonraki durak olan AŞTİ’yi beklemeleri gerekmektedir. Yolculuk süresi yaklaşık olarak 60 dakikadır. Servis ücreti 10 tl’dir. Gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında bilet fiyatları %25 zamlıdır.

Servis Güzergâhı:

  • Esenboğa Havalimanı
  • Çubuk Kavşağı
  • Pursaklar
  • Hasköy
  • Keçiören Köprüsü
  • Etlik Kavşağı
  • Havaş Şehir Terminali
  • AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali)

 

Havalimanı servisleri hakkında daha fazla bilgiyi havas.net adresinden alabilirsiniz.

Havalimanı terminal binasında taksi hizmetleri 24 saat mevcuttur. Havalimanından Hacı Bayram Veli Üniversitesine taksi ücreti yaklaşık olarak 70 tl’dir.

442 nolu otobüs hattı havalimanından AŞTİ ve Kızılay’a gitmektedir. Otobüs kalkış saatleri havalimanının gelişler kısmından her 20 dakikada bir, saat 06:40 ve 23:00 arasında sağlanmaktadır. Otobüse binmek için bilet satış gişelerinden bilet almanız gerekmektedir. Şehir merkezi için otobüs ücreti 5.25 tl’dir.

Merkez Tren Garı ve Metro
Ankara Merkez Tren Garı, Ankara’daki merkez tren istasyonudur. Gelen ve giden trenler için önemli bir merkez olduğunda yoğundur. İstasyondan Eskişehir ve Konya’ya giden iki hat bulunmaktadır. Şehirlerarası yolculuk için daha fazla bilgiyi tcdd.gov.tr adresinden alabilirsiniz. Ankara’da Metronun iki hattı bulunmaktadır. Birinci hat Batıkent ile Kızılay arasında olmakla beraber ikinci hat  AŞTİ bağlantılı olup Kızılay ve Dikimevi arasındadır. Metro saat 6:00’dan gece yarısına kadar çalışır. Hacı Bayram Veli Üniversitesi merkez yerleşkesi Beşevler metro istasyonundan yürüme mesafesiyle 5 dakika (AŞTİ ile Kızılay istasyonu arasında dört durak vardır); Maltepe kampusu ise Maltepe metro istasyonun yakınında, Emek istasyonu ise AŞTİ metro istasyonuna çok yakın mesafededir. Ankara Merkez Tren İstasyonu ise Maltepe metro istasyonuna çok yakındır.
Halk otobüsleri ve Dolmuş
İki tip halk otobüsü bulunmaktadır: belediye otobüsleri ve özel işletile otobüsler. Belediye otobüsleri için biniş kartları gerekmektedir bunlar ise metro istasyonlarında ve EGO Kartı işaretli bilet gişelerinden temin edilebilir. Kartın tutarı içindeki miktara göre değişmektedir. Yeterli miktarda yüklü krediyle 75 dakika içerisinde iki kere belediye otobüsüne ve/veya metro hizmetlerinden 0.59 kuruşluk indirim olanağıyla faydalanılabilir. Bu kart ile özel halk otobüslerinden faydalanılamaz. Bu otobüsler paralı olmakla beraber ücreti 2 tl’dir. Dolmuş sadece Türkiye’ye özel bir servistir. Dolmuş ücretleri mesafeye göre değişmektedir. Hacı Bayram Veli Üniversitesi yerleşkesi birçok dolmuş hattına yakındır.
AŞTİ’den Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’ne ulaşmak için Ulus-Dışkapı-Aydınlıkevler yönüne gitmekte olan dolmuşları kullanabilirsiniz. Taksiyi kullanmak isterseniz, AŞTİ’den Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Üniversitesi’ne 10 tl’ye gelebilirsiniz.
Ankara’da İklim
Yazları sıcak ve kuru, kışları ise soğuk ve karlı. Yağmur mevsimi ilkbahar özellikle Mayıs ayıdır. Ankara yazları genellikle güneşli, kuru ve sıcaktır. Temmuz ve Ağustos aylarında en sıcak havaya sahiptir. Ortalama sıcaklık 30°. Ocak ve Şubat ayları en soğuk aylardır. Gece ortalama sıcaklık -6°’dir.
Yurt İmkanları
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlar ve özel yurtların büyük bir kısmı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin Emek, Beşevler ve Maltepe yerleşkeleri yakınlarında bulunmaktadır.  Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yurdu, Mehmet Akif Kız Öğrenci Yurdu, Koç Öğrenci Yurdu ve daha birçokları bunlar arasında yer almaktadır. Sundukları hizmete göre çeşitlilik gösteren bu yurtlar, farklı bütçe ve taleplere karşılık vermektedir. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yer alan öğrenci misafirhanesi sıcak ve nezih ortamıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerine ev ortamının konforunu da sunmaktadır. Ücretsiz internet bağlantısı ve ders çalışma salonları gibi imkânların sunulduğu misafirhanede Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerine güvenli bir ortam sağlamaktadır.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı Erkek Öğrenci Yurtları

Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı Erkek Öğrenci Yurtları

Atatürk Yurdu
Plevne Caddesi No:5 Cebeci-Mamak/Ankara
Tel – 0 312-362 97 41(7)
Faks – 0 312-362 97 40(107)

Başkent Öğrenci Yurdu
Çankırı Cad. Maliye Meslek Sok. No:5 Ulus-Altındağ/Ankara
Tel – 0 312-310 20 90(4)
Tel – 0 312-312 41 71
Faks – 0 312-309 12 30
Cebeci Erkek Öğrenci Yurdu
Dumlupınar Cad. Geçit Sok. No:2 Cebeci-Çankaya/Ankara
Geçim Sokak No:14 Cebeci Çankaya/Ankara
Tel – 0 312-362 97 58
0 312-362 63 38
0 312-362 97 50
0 312-563 03 31
Dikimevi Öğrenci Yurdu
Uzungemiciler Sok. No:34 Cebeci-Çankaya/Ankara
Tel – 0 312-362 97 56-57
Faks – 0 312-320 50 66
Kocatepe Öğrenci Yurdu
Becerikli Sok No:14 Kocatepe-Kızılay-Çankaya/Ankara
Tel – 0 312-4342926-27
Mahmut Nedim Zabcı Öğrenci Yurdu
Kıbrıs Cad Çamkoru Sok No:25-30 Topraklık-Çankaya/Ankara
Tel – 0 312-431 24 33
Faks – 0 312-431 50 19
Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu
Söğütözü Mh.2180 Cd. No:81 Söğütözü-Çankaya/Ankara
Tel – 0 312-287 57 78
0 312-287 38 99
Yunus Emre Öğrenci Yurdu
Çankırı Caddesi No:33 Ulus-Altındağ/Ankara
Tel – 0 312-310 32 42(1001)
Faks – 0 312-310 32 45