Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz ve Dîvânı


LÂZİKÎZÂDE FEYZULLAH NÂFİZ VE DÎVÂNI
(İNCELEME-METİN)
Dr. Hiclâl DEMİR

Eser Adı: Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz ve Dîvânı
Müellifi: Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz
Hazırlayanlar: Hiclal Demir
Yayın Yılı: 2017
ISBN: 978-975-17-3935-3
Ana Yayın Numarası: 3516 / Kültür Eserleri Dizisi – 533

LÂZİKÎ-ZÂDE FEYZULLAH NÂFİZ’İN HAYATI, SANATI VE
ESERLERİ
Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz’in doğum yeri ve tarihi kaynaklarda belirtilmemiştir.
Şiirlerinde de bu konuya ışık tutacak herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Nâfiz, Osmanlı Devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislâmı İmam Mehmed Efendi’nin
oğludur. Sicill-i Osmanî’de İmam Mehmed Efendi’nin Ladikli olduğu ve babasının
adının Mustafa olduğu belirtilir.
1 (1 Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. (hzl. Nuri Akbayır). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 976)
“Lâzikî” lakabının buradan geldiği anlaşılmaktadır.
Ancak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bu isimle anılan, Konya Ladik’i, Amasya
Ladik’i, Çekerek Ladik’i, Niksar Ladik’i gibi yerleşim birimleri vardır. Şeyhî Mehmed
Efendi, “El-müvellā Meĥmed bin Muśtafā vilāyet-i Anaŧoluda Amasya sancaġına tābiǾ
Ladiķ ķaśabasından bedįd ü neşvedār dāniş-vedįd olup (…)”2 (2 Şeyhi Mehmed Efendi (1989). Vekayiü’l-Fudalâ. (hzl. Abdülkadir Özcan). İstanbul: Çağrı Yay. 651.)
cümlesiyle şairin
babasının Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasından olduğuna işaret eder. Müstakimzâde
ise, Devhatü’l-meşâyih’te İmam Mehmed Efendi’nin Bursa’da doğduğunu söyler:
“Masķaŧ-i reǿsi olan meĥrūse-i Burusada zįver-i mihrāb-i imāmet iken (…).”3 (3 Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin, Devhatü’l-Meşâyih. MK Yz A 3681/1, 80a. ) Osmanlı
Şeyhülislâmları adlı eserde de İmam Mehmed Efendi’nin Bursa’da doğduğu belirtilir.
4 (4 Abdülkadir Altunsu (1972). Osmanlı Şeyhülislâmları. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 103.)
Yine, İsmail Hami Danişmend, Osmanlı Devlet Erkânı adlı eserinde, ikinci kez
şeyhülislâmlık makamından azledilen Mehmed Efendi’nin memleketi Bursa’ya sürgün
edildiğine değinir.
5 (5 İsmail Hâmi Danişmend (1971). Osmanlı Devlet Erkânı. İstanbul: Türkiye Yay. 134. ) Verilen bu bilgilerden Nâfiz’in babası İmam Mehmed Efendi’nin
Bursa’da doğduğu ancak aile köklerinin Amasya Ladik’ine dayandığı sonucunu
çıkarmak mümkündür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.