Ay: Aralık 2020

Erişti evc-i kemâlâta nûr-ı idrâkât / Yetişti rütbe-i imkâna kısm-ı mümteniât

Erişti evc-i kemâlâta nûr-ı idrâkât

EVC

(ﺍﻭﺝ) i. (Ar. evc < Fars. evk)
Bir şeyin en yüksek noktası, doruk

KEMÂLÂT

(ﻛﻤﺎﻻﺕ) i. (Ar. kemāl ve çoğul eki -āt ile kemālāt) Sâhip olunan mânevî hasletler, olgunluklar

İdrâkât (ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ) i. (Ar. çoğul eki -āt ile) İdrakler, anlayışlar, kavrayışlar

Yetişti rütbe-i imkâna kısm-ı mümteniât

 Mümteniat (ﻣﻤﺘﻨﻌﺎﺕ) i. (Ar. çoğul eki -āt ile) İmkânsız olan şeyler