Etiket: ﺑﻨﻴﺎﺩ

(ﺑﻨﻴﺎﺩ) bünyad – bünyat ne demek?

(ﺑﻨﻴﺎﺩi. (Farsça: bunyād
1. Esas, temel: 

Ezan okur müezzin çağırır Allah adın / Yıkma dînin bünyâdın dur erte namâzına (Yûnus Emre). 

2. Yapı, binâ: 

Arşa nisbetle habâba denilir mi bünyâd (Nâbî). 

Sadme-i âh ile kıldım pür-tezelzül âlemi / Sâha-gâh-ı sînede bünyâd-ı gam muhkem henüz (Leskofçalı Gālib).

 
 Bünyat etmek: Binâ etmek, inşâ etmek, kurmak: 

Aşkı bünyâd eden mi’mâr-ı aşkın / Tâmir kabûl etmez vîrânesiyim (Dertli).