Etiket: Afrika

Afrika’yı Parçalara Ayırıp Sömüren Avrupa Ülkeleri

1881-1914 yıllan arasında Fransız, İngiliz, Alman, Porte­kizli, İspanyol, Belçikalı ve İtalyanlardan oluşan 7 Avrupaulusu Afrika’da o denli yaygın işgal, ilhak ve kolonileştirme hareketlerine girişmişti ki I. Dünya Savaşı arifesinde koca kıtada sadece önceden Habeşistan olarak bilinen Etiyopya ve Liberya bağımsız kalabilmişlerdi.


Afrika’nın iç kesimlerinde başlayan keşif hareketleri, gelişen sanayilerini Afrika’nın taze mineral kaynakları, de­ğerli metalleri ve ucuz ham maddeleriyle beslemek isteyen Avrupalı güçlerin ilgisini artırmıştı. Bu artan ilgi, 1884-1885byıllarındaki Berlin Konferansı’na hâkim olan yoğun rekabet
ve politik gerilimle birleşince, Afrika üzerine çılgınca bir kapışmayı tetiklemiş oldu. Fransa, İngiltere ve Portekiz’in sırasıyla Cezayir, Cape Kolonisi, Natal ve Angola’yı elinde bulundurduğu 1870 yılında Avrupalı güçler Afrika’nın sa­dece %10’una sahipken bu oran 1914’e gelindiğinde %90’a çıkacaktır.
Başta İngiliz, Fransız ve Almanlar olmak üzere Avrupalı güçlerin hem birbirlerine hem de Afrikalılar’a karşı giriştik­leri savaşlar Batı, Orta ve Doğu Afrika’yı sarmıştı. Araların­
da Ashanti ve Zululann da bulunduğu Afrikalı grupların sert direnişine rağmen üstün silah gücüne sahip Avrupalı birlik­ler gâlip gelmekteydiler. Sadece İngiltere’nin Afrika nüfu­sunun %30’unu içinde barındıran 1.036 hektarlık bir alanı elinde tuttuğu 1900 yılında, Avrupalı devletlerin Afrika’da sahip olduğu araziler yaklaşık 2.500 hektara ulaşmıştı. Bu da dünyadaki kara parçasının 1/5’ine denk geliyordu.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Sesli Anlatım MP3 İndir

Türk Tarihinin Başlangıcı

Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıclıktan çiftçi-çobancılığa geçimesi ile başlar. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının M.Ö 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan Anav kültürü ortaya çıkmıştır. Türklerin atalarının MÖ 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam ettiğini savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitlerdir.(Sakalar)

Milattan Önce 3. yüzyıl

Çu Devleti M.Ö 1200

M.Ö.312: Büyük Hun Devleti’nin (Huing nu) kuruluşu ve Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
M.Ö.240: Bozkır halklarına karşı Çin’in duvar inşası: Çin Seddi
M.Ö.209: Hiung nu lideri Teoman’ın ölümü ve Mete’nin Hiung-nu’ların (Hunların) lideri olması
M.Ö.201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi
M.Ö.201: Pe-Teng Kuşatması Okumaya devam et “İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Sesli Anlatım MP3 İndir”