Etiket: Alparslan

Türk İslam Tarihi Sesli Anlatım Mp3 İndir

adaletten hukuka geçiş

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

Talas Savaşı (751)

Çinliler ile Araplar arasında Talas Savaşı meydana gelmiştir (751). Talas Savaşında Karluk Türkleri Müslümanları destekleyince Talas Savaşı Türkler ve Müslüman Arapların zaferiyle sonuçlanmıştır.

Talas Savaşının Sonuçları

1)   Orta Asya, İslam devletinin egemenliği altına girdi.

2)   Türk-Arap dostluğunun başlangıcı oldu. Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başladı.

3)   Kağıt, matbaa, barut ve pusula gibi teknik buluşlar İslam dünyasında yayılmaya başladı.

İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ

  1. Karahanlılar (840 – 1212)

Batı Türkistan’da; Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. İslam’ı kabul eden ilk Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han olmuştur. İslamiyet onun zamanında resmi din olarak kabul edilmiştir.

Karahanlı Devletinin ilk müslüman Türk devleti olmasından dolayı Orta Asya’da Türk-İslam kültür ve medeniyetinin temeli Karahanlılar tarafından atılmıştır. Karahanlılar halkının tamamının Türk olması ve devletin Orta Asya’da kurulmasından dolayı Karahanlıların İslamiyeti kabul ettikleri halde İslam ve İran kültürlerinden pek fazla etkilenmedikleri görülür Okumaya devam et “Türk İslam Tarihi Sesli Anlatım Mp3 İndir”