Etiket: aşağılama

istiskal ne demektir?

[l ince] (ﺍﺳﺘﺜﻘﺎﻝ) i. (Arapça ѕiḳal “ağır olmak, hoşa gitmemek”ten istiѕḳāl) Hoşnut olmadığını belli edecek tarzda soğuk davranma, yüz vermeme, aşağılama anlamlarına gelmektedir.

Cümle içerisinde örnek kullanımları: O dahi kavminden istiskal görürdü (Cevdet Paşa).

Geri kalan birkaç kişi de Ali Rızâ Bey’in mütemâdî istiskalleri karşısında birer birer evden ayaklarını kesmişlerdi (Reşat Nuri Güntekin).

Misâfirlik âdâbına uymayan kimseler bir müddet sonra istiskāle uğrarlar, pabuçları ellerine verilir (Mâlik Aksel).