Etiket: dildar

Göksel Baktagir – Gönül Bağı – Dildar

(ﺩﻟﺪﺍﺭi. (Fars. dil “gönül” ve dār “sâhip ve mâlik olan” ile dil-dārGönlü kendine bağlamış olan kimse, sevgili:

Âşıkam ol dildâra / Bülbülem şol gülzâra / Seni sevmeyen nâra / Yansın yâ Resûlallah (Âşık Yûnus)

Geçip dildâra yâr olmak dilersen müddeâlardan / Seni yârından ağyâr eyleyen bu müddeâlardır (Fuzûlî)

Bakmayın bağda fevvâreye dildâra bakın (Muallim Nâci).