Etiket: Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi POLATLI İLAHİYAT Fakültesi

AHBVÜ İlahiyat Fakültesi, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek-30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 06.06.2013 tarihinde açılması kararlaştırılan Polatlı İlahiyat Fakültesi, 10 Temmuz 2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açılmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesinin akademik ve idari yapılanması devam etmekte olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlaması planlanmaktadır.

Akademik Birimler
 Temel İslam Bilimleri Bölümü
 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

ankara-haci-bayram-universitesi-polatli-ilahiyat-fakultesi-resim