Etiket: form

Hafız Burhan – Söyleyin güneşe bugün doğmasın

Söyleyin güneşe bu gün doğmasın
Nazlı yar geliyor benzi solmasın
Aman aman sürmeliye ben yandım aman
Irmak taştı kenarını sel aldı
Küçücükten bir yar sevdim el aldı
Aman aman sürmeliye ben yandım aman
Sürmelimin gözlerine mailem
Ayda bir selami gelse kailem
Aman aman sürmeliye ben yandım aman Okumaya devam et “Hafız Burhan – Söyleyin güneşe bugün doğmasın”

elâ gözlerinde menevişler var / kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar

 

Beste: Alâeddin Yavaşca
Güfte: Şerafettin Aydınlık
Makâm: Kürdîlihicâzkâr
Usûl: Düyek
Form: Şarkı

Geçmesin günümüz sevgilim yasla
O güzel başını göğsüme yasla
Birleşebilir mi aşk ihtirasla
O güzel başını göğsüme yasla

Elâ gözlerinde menevişler var
Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar
Okşasam usanmam mahşere kadar
O güzel başını göğsüme yasla

IMG_2018-05-01_19_08_19.jpg

Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle, Mahveyledi aşkın dilimi cân-ü tenimle

Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle
İfham ederek hâlimi fekki dehenimle
Mahveyledi aşkın dilimi cân-ü tenimle
Korkar beni kim görse bu zâfı bedenimle
Allah için ey şuh uzaklaşma benimle
Gel müşterek ol sen dahi derd-ü mihenimle

Tasdi: (ﺗﺼﺪﻳﻖi. (Ar. ṣidḳ “gerçeği söylemek, gerçek olmak, doğru kabul etmek”ten taṣdіḳ)

sühân: (ﺳﺨﻦi. (Fars. suḫanSöz, lakırdı, kelâm

İfham: (ﺍﻓﻬﺎﻡi. (Ar. fehm “anlamak, bilmek”ten ifhām

fekki dehen: açık ağız

şuh: Serbest ve neşeli tavırlı, işveli, cilveli (kadın)

müşterek: ortak

derd-ü mihen: dertlerin derdi

güzel sözlerimle sevgiliyi söyleyim biraz
açık ağzımla anlatarak halimi
mahvetti aşkın canımın canıyla dilimi
Allah için ey şuh kaçma benden
gel ortak ol sen dahi derdimin derdine

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Hicaz
Usûl: Aksak
Form: Şarkı Okumaya devam et “Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle, Mahveyledi aşkın dilimi cân-ü tenimle”