Etiket: Hâfız Emin Işık

Bir gedâyım devlet-i Dârâ’yı versen istemem, Öyle Mecnûn’um bugün Leylâ’yı versen istemem

Merhûm Hâfız Emin Işık Hocaefendi bu gazeli 16 Ocak 2009 tarihinde bir aşk meclisinde okumuşdur.

videocapture-1991107475.jpg

Bir gedâyım devlet-i Dârâ’yı versen istemem
Öyle Mecnûn’um bugün Leylâ’yı versen istemem
Bir melâhat sâhibi cânânım aldın ey felek
Hâsılı va’dettiğin dünyâyı versen istemem