Etiket: Hüseyin Sîret

müzehher ne demek? ﻣﺰﻫّﺮ

(ﻣﺰﻫّﺮ) sıf. (Arapça zehr “çiçek”ten tezhіr > müzehher) [Türkçe’de türetilmiştir] Çiçeklerle bezenmiş, çiçeklenmiş, çiçek açmış, çiçekli anlamına gelmektedir.

Bir türbe-i müzehher oldu emellerim (Hüseyin Sîret).

Bir âşiyân-ı müzehher ki pür-tuyûr u zılâl (Cenap Şahâbeddin).