Etiket: ilim

Tâbi Mustafa Efendi

XVIII. asrın bu büyük bestekârının hayat hikâyesi tam olarak bilinmemektedir. Mûsiki tarihimizde “Tab’i, Kassam-ı Ahdeb-zâde, Müezzin Mustafa, Kassam-zâde” gibi isimlerle bilinir. Güzel sanatlarla uğraşması sebebiyle hakkında bazı şairler tezkiresinde ve Tuhfe-i Hatâtin’de kısa bilgi vardır. Takriben XVIII. asrın başında Üsküdar’da doğdu. Bir süre burada oturduktan sonra 1763 hristiyan yılında Galata’ya nakletti, uzun zaman burada yaşamış. Babası “Kassam-ı Ahbed” lakabı ile bilnen ulemâdan Mustafa Çelebi’dir. “Tab’i” bestekârımızın mahlasıdır.

Mûsiki öğrenimi hakkında hiçbir kayıt yoktur. Eserlerin dikkate alınırsa esaslı bir öğrenim gördüğü sonucuna varılabilir. Çağının ilim kollarında isim yapmış kimselerdendir. Sultan III. Osman’ın padişahlığı sırasında saray müezzinliğine, 1750 hristiyan yılında da Yeni Saray kapıcılığı kâtipliğine getirildi. Padişah III. Osman’ın vefatından sonra bir başka görevle saraydan ayrıldı. “Müstakim-zâde Sadeddin Efendi (Lâkin hâlâ her fende metrûktûr) diyor. Eskiler ilim ve sanatla ilgilerini kestikten sonra (ilimle, fenle, sanatla uğraşmıyorum, terk ettim) demeyi ilim ve sanata karşı bir saygısızlık tekâkki eder ve onun için ilim ve sanatın kendilerini terk ettiğini bir mazeret ve nezaket olarak söylerlerdi. Demekki Tab’i, adı geçen eserin yazıldığı 1759 (H.1173) tarihinde artık ne mûsiki, ne hat, ne de şiirle uğraşıyordu. Okumaya devam et “Tâbi Mustafa Efendi”

teknoloji

teknoloji nedir?
bu soruyu ilk önce kendim daha sonra da vikipedi ve ekşi sözlükten alıntılar yaparak yazacağım.
teknoloji
teknoloji durmadan ya da duramadan gelişen bilimlerin genel olarak toplandığı kavramdır. “acaba bir gün teknoloji kendisini durdurabilecek teknolojiye sahip olabilecek mi?”
teknoloji sayesinde insanın hayatı kolaylaşır, teknoloji bilimdir.”İlim Çin’de de olsa git onu al” diye bir Hadis-i Şerif var.Hayatta mutlu olmak için de bence mutlaka ilimle iliglenmek ilim yapmak gerekir.
teknoloji sayesinde bir çağ kapanır diğer çağ açılır.
teknoloji o kadar büyük bir nimettir ki saymakla bitmez ama biz sayebildiğimiz kadar sayalım.
teknoloji insanlar için vardır. ve sürekli insanlara hizmet etmektedir.
bu kısım vikipedi’den alıntıdır…
Milyonlarca yıl insan türü hayvanlar gibi yaşadı. Ancak sonra bir şey oldu tüm hayal gücümüzü ortaya çıkaran. Konuşmayı ve dinlemeyi öğrendik. Konuşma fikirlerin iletişimini sağladı, insanlığın birlikte çalışıp imkansız şeyler başarmasını da. İnsan türünün en büyük kazanımları konuşma ile geldi, ve en büyük hataları konuşmamaktan. Böyle olmamalı. En büyük umutlarımız gelecekle birlikte gerçek oluyor. Teknoloji kullanımı ile, imkanlar sınırsız. Sadece konuşuyor olduğumuzdan emin olmamız gerek. ~ Stephen Hawking

bu kısım ekşi sözlükten alıntıdır…
bi$eyi daha oncekinden daha cabuk ve daha az zahmetli yapmamizi saglayan fa$ist zihniyet.
erken gittigime üzülecegim bi olay.
hep en önde hep en ileride olmak arzusu.
felsefesiz bilim.
tekno gibi.