Etiket: İrfan Gürdal

On sekiz bin âleme server olan Muhammed; Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.

 

irfan gürdal ya muhammed

Ya Muhammed

On sekkiz ming âlemge server bolğan Muhammed
Ottuz üç ming ashâbga serdar bolğan Muhammed
Yalangaç u açlıkka kanâatlığ Muhammed
Asi câfi ümmetğe şefâatlığ Muhammed

On sekiz bin âleme server olan Muhammed
Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed
Çıplaklık ve açlığa kanaatlı Muhammed
Asi, câfi ümmete şefaatlı Muhammed

Tünler yatıp uyumas tilâvetliğ Muhammed
Garîb birle yetîmğa mürüvvetliğ Muhammed
Yoldın azğan gümrâhğa hidâyetliğ Muhammed
Mühim tüşse her kimge kiyâfetliğ Muhammed

Geceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed
Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed
Yoldan azan günahkara hidayetli Muhammed
Muhtaç düşse herkese, kifayetli Muhammed

Namâz ruze kılğuvçı ibâdetliğ Muhammed
Tınmay tesbîh aytğuvçı riyâzetliğ Muhammed
Mel’un la’in şeytânğa siyâsetliğ Muhammed
Şarîatnı yolığa inâyetliğ Muhammed

Namaz, oruç kılıcı, ibadetli Muhammed
Dinmeyip tesbih söyleyici, riyazetli Muhammed
Lanetli, lanetlenmiş şeytana siyasetli Muhammed
Şeriatın yoluna inayetli Muhammed

Arş u kürsî bâzârı inâyetliğ Muhammed
Sekkiz behişt igesi vilâyetliğ Muhammed
Miskîn Ahmed kulığa kitâbetliğ Muhammed
Yetîm fakîr garîbğa sehâvetliğ Muhammed

Arş ve Kürsü pazarı, inayetli Muhammed
Sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed
Miskin Ahmed kuluna kitabetli Muhammed
Yetim, fakir, garibe sehavetli Muhammed

On sekiz bin âleme server olan Muhammed;
Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.

Çıplaklık ve açlığa kanaatlı Muhammed;
Asi, câfi ümmete şefaatlı Muhammed.

Geceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed;
Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed.

Yoldan azan günahkara hidayetli Muhammed;
Muhtaç düşse herkese, kifayetli Muhammed.

Ebu Cehl ve Ebu Leheb’e siyasetli Muhammed;
Melâmetin sabunu, selâmetli Muhammed.

Namaz, oruç kılıcı, ibadetli Muhammed;
Dinmeyip tesbih söyleyici, riyazetli Muhammed

Lanetli, lanetlenmiş şeytana siyasetli Muhammed;
Şeriatın yoluna inayetli Muhammed.

Tarikate yol gösterici, iradetli Muhammed;
Hakikate mukteda, icazetli Muhammed.

Duaları müstecap, icabetli Muhammed;
Kötülüğe iyilik, kerametli Muhammed.

Tevfik veren zâlime, celaletli Muhammed;
Secde kılan eğilip, itaatlı Muhammed.

Beş vakit namaz olduğunda imametli Muhammed;
Mirâc aşıp vardığında şehadetli Muhammed.

Arş ve Kürsü pazarı, inayetli Muhammed;
Sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed.

Men keçipmen bu gün fani dünyadan Yüreğimde yüz min arman kalandur

Köroğlu destanından deyiş – Harezm Bölgesi

Men keçipmen bu gün fani dünyadan
Yüreğimde yüz min arman kalandur
Ümit üzdüm bütün mal i mülkümden
Mal ı mülküm menim talan bolandur

Bülbülin bostanda gülü bolmasa
Bir goçyiğit atlanıp yolu bolmasa
İzinde züryatı, oğlu bolmasa
Anı bilin ruhu geda bolandur

Zikredermen haknın yâdı dilimden
Bülbül sayrap bağda üzme gülümden
Bir züryat kalmadı menim izimden
Özüm ölsem ruhum geda bolandur

Fani dünya mana bolandur kapas
Padişahlar sohbetin kılmanlar havas
Göroğluga gerek batır zeberdes
Közlerim yolunda giryan bolandur

Okumaya devam et “Men keçipmen bu gün fani dünyadan Yüreğimde yüz min arman kalandur”

İrfan Gürdal – han ayvaz’ım gider oldu gelece gözlerem seni (köroğlu türküsü- kaşkay türküleri)

han eyvazım gider oldu
han eyvazım gider oldu
gelece gözlerem seni
gelece gözlerem seni
yanar odu cana saldı
sönerce gözlerem seni (gel gel)
yanar odu cana saldı
sönerce gözlerem seni (gel gel)

ala gözlerime torpak
ala gözlerime torpak
dolanca gözlerem seni (gel gel)
ala gözlerime torpak
ala gözlerime torpak
dolanca gözlerem seni (gel gel)

Kurvı çuvaç kuruldu, Tuğum tikip uruldu, Süsi otu oruldu, Kançuk kaçar ol tutar

IMG_2018-05-11_13_36_06.jpg

Sözler: Divanü Lugat-it Türk, Müzik: İrfan Gürdal

Kurvı çuvaç kuruldu
Tuğum tikip uruldu
Süsi otu oruldu
Kançuk kaçar ol tutar

Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kükredim
Alplar başın togradım
İmdi meni kim tutar

Alplar arıg alkaşur
Küç bir kılıp arkaşur
Bir bir üze alkaşur
Edgermedip ok atar

Öfkem gelip uğradım
Arslan gibi kükredim
Alplar başın doğradım
Şimdi beni kim tutar

Han çadırı kuruldu
Tuğum dikilip, (kös) vuruldu
Düşman otu biçildi
Nasıl kaçar, o tutar

Öfkem gelip uğradım
Arslan gibi kükredim
Alplar başın doğradım
Şimdi beni kim tutar

Alplar yaman savaşır
Güç birliği edip arkalaşır
Bir birlerini över
Düşünmeden ok atar

On sekkiz ming âlemge server bolğan Muhammed, Ottuz üç ming ashâbga serdar bolğan Muhammed

Ya Muhammed

On sekkiz ming âlemge server bolğan Muhammed
Ottuz üç ming ashâbga serdar bolğan Muhammed
Yalangaç u açlıkka kanâatlığ Muhammed
Asi câfi ümmetğe şefâatlığ Muhammed

Tünler yatıp uyumas tilâvetliğ Muhammed
Garîb birle yetîmğa mürüvvetliğ Muhammed
Yoldın azğan gümrâhğa hidâyetliğ Muhammed
Mühim tüşse her kimge kiyâfetliğ Muhammed

Namâz ruze kılğuvçı ibâdetliğ Muhammed
Tınmay tesbîh aytğuvçı riyâzetliğ Muhammed
Mel’un la’in şeytânğa siyâsetliğ Muhammed
Şarîatnı yolığa inâyetliğ Muhammed

Arş u kürsî bâzârı inâyetliğ Muhammed
Sekkiz behişt igesi vilâyetliğ Muhammed
Miskîn Ahmed kulığa kitâbetliğ Muhammed
Yetîm fakîr garîbğa sehâvetliğ Muhammed

ukuşka biligke bu tılmaçı til, yaruttaçı erni yorık tilni bil / ئوقۇش كۆركى تىلدۇر، بۇ تىل كۆركى سۆز؛ كىشى كۆركى يۈزدۇر، بۇ تىل كۆركى سۆز.

Söz: Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserinden
Müzik: İrfan GÜRDAL

 

ukuşka biligke bu tılmaçı til
yaruttaçı erni yorık tilni bil

kişig til agırlar bulur kut kişi
kişig til uçuzlar barır er başı

til arslan turur kör işikte yatur
aya evlig er sak başıngnı yiyür

tilin emgemiş er negü tir eşit
bu söz işke tutgıl özünge iş it

sözüngni küdezgil başıng barmasun
tilingni küdezgil tişing sınmasun

bilip sözlese söz biligke sanur
biligsiz sözi öz başını yiyür

öküş sözde artuk asıg körmedim
yana sözlemişte asıg bulmadım

toguglı ölür kör kalır belgü söz
sözüng edgü sözle özüng ölgüsüz

iki neng bile er karımaz özi
bir edgü kılınçı bir edgü sözi

kişi togdı öldi sözi kaldı kör
özi bardı yalnguk atı kaldı kör

itilmez köngülüg iter bu kümüş
egilmez kişini eger bu kümüş

kür er kördi altun özi yumşadı
irig sözlüg erning sözi yumşadı

[Reşit Rahmeti ARAT: Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig I Metin. Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007, s. 33-35, 286-287.]