Etiket: İspanyol

Afrika’yı Parçalara Ayırıp Sömüren Avrupa Ülkeleri

1881-1914 yıllan arasında Fransız, İngiliz, Alman, Porte­kizli, İspanyol, Belçikalı ve İtalyanlardan oluşan 7 Avrupaulusu Afrika’da o denli yaygın işgal, ilhak ve kolonileştirme hareketlerine girişmişti ki I. Dünya Savaşı arifesinde koca kıtada sadece önceden Habeşistan olarak bilinen Etiyopya ve Liberya bağımsız kalabilmişlerdi.


Afrika’nın iç kesimlerinde başlayan keşif hareketleri, gelişen sanayilerini Afrika’nın taze mineral kaynakları, de­ğerli metalleri ve ucuz ham maddeleriyle beslemek isteyen Avrupalı güçlerin ilgisini artırmıştı. Bu artan ilgi, 1884-1885byıllarındaki Berlin Konferansı’na hâkim olan yoğun rekabet
ve politik gerilimle birleşince, Afrika üzerine çılgınca bir kapışmayı tetiklemiş oldu. Fransa, İngiltere ve Portekiz’in sırasıyla Cezayir, Cape Kolonisi, Natal ve Angola’yı elinde bulundurduğu 1870 yılında Avrupalı güçler Afrika’nın sa­dece %10’una sahipken bu oran 1914’e gelindiğinde %90’a çıkacaktır.
Başta İngiliz, Fransız ve Almanlar olmak üzere Avrupalı güçlerin hem birbirlerine hem de Afrikalılar’a karşı giriştik­leri savaşlar Batı, Orta ve Doğu Afrika’yı sarmıştı. Araların­
da Ashanti ve Zululann da bulunduğu Afrikalı grupların sert direnişine rağmen üstün silah gücüne sahip Avrupalı birlik­ler gâlip gelmekteydiler. Sadece İngiltere’nin Afrika nüfu­sunun %30’unu içinde barındıran 1.036 hektarlık bir alanı elinde tuttuğu 1900 yılında, Avrupalı devletlerin Afrika’da sahip olduğu araziler yaklaşık 2.500 hektara ulaşmıştı. Bu da dünyadaki kara parçasının 1/5’ine denk geliyordu.

Latin Amerika’da 7.000 İngiliz Gönüllü

Kuzey Amerika ve Fransa’da yapılan devrimlerden ilham alan Latin Amerika’daki İspanya kolonileri de bağımsızlık yolunda savaşmaya başlamıştır. Napolyon’un Yanmada Savaşı’nda İspanyol monarşisini ortadan kaldırması Ame­rika’daki İspanyol topraklarında politik kargaşa ve savaş ortamı yaratmış ve 1808’de girişilen bağımsızlık sürecinin de tetikleyicisi olmuştur.İspanyol Amerikası’nın özgürleşmesi için savaşmaya hazır olanların arasında daha önce Napolyon Savaşları’nda bulunmuş ve o sırada askeri iş arayışında olan yaklaşık 7.000 İngiliz ve İrlandalI gönüllü asker de yer almıştır. (The Times gazetesinin tahminlerine göre o yıllarda 25 milyon­luk nüfus içerisinde yarım milyon eski asker bulunmaktay­dı.) Ancak bu gönüllülerin bir kısmı büyük ihtimalle aslında özgür ve birleşik Güney Amerika idealiyle hareket etmek­teydi. İspanya İmparatorluğu’na karşı Venezuela, Kolombi­ya, Ekvador, Peru ve Bolivya’yı bağımsızlığa götüren büyük Venezuelalı general Simon Bolıvar da bu idealin savunucularındandı. Okumaya devam et “Latin Amerika’da 7.000 İngiliz Gönüllü”