Etiket: karanlık

(ﺩﻳﺠﻮﺭ) deycur ne demek?

(ﺩﻳﺠﻮﺭ) i. (Farsça – Arapça: deycūr) Karanlık:
Memleketten yine def’olsa gerek zulm u sitem / Çün ki hurşîd tulû’ eyledi kalmaz deycûr (Mesîhî).
Biraz şu sahne-i deycûru okşasın şu’len (Mehmet Âkif).
Arar deycûr-ı şebde gözüm bir hufre-i makber (Hüseyin Sîret).