Etiket: kölelik

Savaş Masrafının %21’ini Karşılayan İlk ABD Gelir Vergisi

Çatışma, Konfederasyon askerleri tarafından Güney Karolina’da Birlik güçlerinin bulunduğu Sumter Kalesi’ne kar­şı ateş açılmasıyla 1861’de başladı. 21 Temmuz’da Taş-Duvar*
lakaplı General Jackson ve General Beauregard’m yönettiği Konfederasyon ordusu, 30.000 civarında Birlik askerini Virginia Manassas’tan sürmeyi başardı. Her ne kadar savaşın
başında erken zaferler alsa da, ekonomisi artan enflasyonun ağırlığı altında ezilen Konfedere Güney, zamanla zayıflamaya başladı.


Kuzey ise rakibinin 9 milyonluk nüfusuna kıyasla 22 mil­yona ulaşan bir nüfusuyla avantajlı durumdaydı. Ayrıca Ame­rikan sanayisinin beşte dördü de kuzeyde bulunuyordu. Sa­vaşın ilk 18 ayında ABD tarihinin ilk gelir vergisini yürürlüğe sokan Kuzey, savaş giderlerinin %21’ini bu şekilde karşıladı. Ayrıca, yine bir ilk olarak ABD’nin ilk kağıt parası olan yeşil dolarlar bu dönemde piyasaya sürüldü. Daha ilkel bir mali sistemi ve bankacılığı olan Güney ise savaş masraflarını sadece daha fazla para basarak çözmeye kalkınca çığ gibi büyüyen bir enflasyonla karşılaştı. Örneğin,gıda maddelerini korumak için elzem olan tuzun fiyatı 1863 yılı içerisinde 30 kat arttı. Üstelik ekonomisi Avrupa’dan it­hal mallara bağımlı olan Güney, limanlarına uygulanan ablu­
ka sonucunda ciddi bir bunalıma girdi ve pamuk ihracatının 9690’ım kaybetti.


Konfederasyon’un kuzeye doğru ilerleyişi, Gettysburg Muharebesi’nden zaferle çıkan Birlik güçlerince 1863’te dur­durulmuştu. Nisan 1865’te Birlik güçlerinin en yüksek komu­tanı General Ulysses S. Grant son saldırısını başlatacak ve 9 Nisan’da Konfederasyon lideri Robert E. Lee’yi Appomattox’ta teslim alacaktı. Kuzey’in elde ettiği bu zafer Konfederasyon’un dağılması, federal hükümetin kök salması ve ABD genelinde köleliğin yasaklanması anlamına geliyordu.