Etiket: Maddi yardımlar

yerel yönetimlerde sosyal hizmet sempozyumu (politikalar ve uygulamalar)

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi  ortaklaşa Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenleyecekler. Sempozyum 21 Eylül 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Sempozyumun yapılacağı yer olarak İstanbul Barbaros Point Hotel seçilmiş.


Maddi yardımlar, uyum ve entegrasyon politikaları, aidiyet çalışmaları, dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik çalışmalar, ailenin güçlendirilmesi, gençler için fiziksel ve ruhsal destek projeleri ve çocuklara yönelik çalışmalar başta olmak üzere toplumun genel standartlarına göre dezavantaj sayılabilecek her durum sosyal hizmetin kapsamına girmekte ve sosyal hizmeti gerekli kılmaktadır. Özellikle belediyeler, hizmet alanlarının genişliği, politika üretmedeki esnekliği ve toplumun farklı kesimleriyle irtibat imkânları bakımından günümüzde sosyal hizmetin aktif uygulayıcısı konumunda yer alıyor.

Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin ele alınacağı bu sempozyumda, yerel yönetimlerin sosyal hizmette başarılı olan uygulamaları üst düzey yöneticiler tarafından paylaşılacak, bu alanda karşılaşılan güncel sorunlar ve çözüm önerileri alanında uzman isimler, ilgili yetkililer ve akademisyenlerce konuşulacak.