Etiket: Mustafa Tosun

İstiklâl fikri bu topraklarda her şeyin zeminini oluşturur

Adana ilimizde “Üç Elif: İstiklâl, İnkılap ,İzmir” serlehvalı bir panel tertip edilmiştir.
Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel’in himayesinde ve Genel Başkanımız Durmuş Küçükşakalak’ın moderatörlüğünde yapılacak panel iki celseden müteşekkildir.
İlk celsede derneğimizin Umum Muhasibi Oruç Özel ve Adana Şubemiz Üyesi Batuhan Arite konuşacak, ikinci celsede ise Umum Katibimiz Mustafa Tosun söz alacak. İlk celsenin sonunda İstiklâl Korosu Türk Musikisinden yedi eser icra edecek.
Panelimiz dileyen herkesin iştirakine açıktır.
İstiklâlden, İstiklâl Harbinden, İstiklâl Marşından dem vura vura Türkiye izmihlâle gidiyor. Tarihe sığmayan Türk milleti mezara gömülmenin arefesinde. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçemeyeceğimiz bu vatanda, dünya ve ahirette felaha ermenin ilk şartı istiklâl olarak karşımıza çıkar. İstiklâl Marşı Türkiye’nin kaidesidir. İstiklâl fikri bu topraklarda her şeyin zeminini oluşturur. Ezanlardaki namaza ve felaha çağrı ancak İstiklâl zemininde mümkündür. İstiklâl olmadan felaha erilemez. Felaha ermeden ne sosyal hayatımız ne ekonomimiz ne de siyasetimiz kurtulabilir. İstiklâl Harbi’nin hemen akabinde İzmir’den başlayan iktisaden istiklale erme hareketinden izmihlale nasıl geldik? O günden bugüne kim, kimin kılıcını, kime salladı? İnkılaplar tarihte mi kaldı, Atatürk gibi yaşıyor mu? 
Adana’da üç Elifi konuşuyoruz: İstiklâl, İnkılap, İzmir.