Etiket: piyasa

Cari İşlemler Dengesi Açığı Artıyor

Bir önceki yılın Eylül ayında 956 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın Eylül ayında piyasa beklentisi olan -300 milyon doların çok üstünde 869 milyon dolar açık verdi. Beklentimizdeki bu sapma, Eylül ayına kadar bir önceki seneye göre ortalama 21 milyon dolar fazla veren hizmetler dengesinin Eylül ayında 2008 yılı Eylül ayına göre 383 milyon dolar daha fazla açık vermesinden kaynaklandı. Söz konusu azalışta hizmetler dengesinde en yüksek paya sahip olan turizm kalemindeki döviz girişinin Ocak-Ağustos döneminde %10 oranında azalması etkili oldu. Gelir dengesi ise kar transferlerinin hem doğrudan yatırımlar yoluyla hem de portföy yatırımları yoluyla hala devam ediyor olmasından dolayı, açık vermeye devam etmiş, -6.353 milyar dolar olan 2008 yılı Ocak-Eylül gelir dengesi, 2009 yılının aynı döneminde -6.105 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.