Etiket: Reşat Nuri Güntekin

temrin ne demek? ﺗﻤﺮﻳﻦ

(ﺗﻤﺮﻳﻦi. (Arapça merāne“eli alışmak”tan temrіn) Tekrar ettirerek alıştırma, egzersiz: 

cümle içerisinde örnek kullanım:

Bunun tekerrür ve temrîniyle meleke hâline gelir… (Kâtip Çelebi). 

Onlara ayrıca küçük etütler, tipler ve prototipler çalıştırmak sûretiyle temrinler yaptırmak çok faydalı olabilir (Reşat N. Güntekin). 

“Bir zamanlar ben de nefsimi köreltmek için benliğimin burnunu kıracak böyle temrinler yapardım.” – Haldun Taner

Sizin için güzel bir hayat temrîni olur demişti (Reşat Nuri Güntekin).

Okumaya devam et “temrin ne demek? ﺗﻤﺮﻳﻦ”

istiskal ne demektir?

[l ince] (ﺍﺳﺘﺜﻘﺎﻝ) i. (Arapça ѕiḳal “ağır olmak, hoşa gitmemek”ten istiѕḳāl) Hoşnut olmadığını belli edecek tarzda soğuk davranma, yüz vermeme, aşağılama anlamlarına gelmektedir.

Cümle içerisinde örnek kullanımları: O dahi kavminden istiskal görürdü (Cevdet Paşa).

Geri kalan birkaç kişi de Ali Rızâ Bey’in mütemâdî istiskalleri karşısında birer birer evden ayaklarını kesmişlerdi (Reşat Nuri Güntekin).

Misâfirlik âdâbına uymayan kimseler bir müddet sonra istiskāle uğrarlar, pabuçları ellerine verilir (Mâlik Aksel).