Etiket: Sezai Karakoç

İsmet Özel, Sezai Karakoç hakkında

sezai karakoç mona rozaNeyin millet hayatını çürüteceği sanatçının, şairin tarassut sahasındadır. Bu meyanda Sezai Karakoç olanca şairliğini “Mona Roza”yı yazmış olmasına değil, bilakis yazmamış olmasına borçlu idi. Nitekim bunun bilinci sayesinde yıllar yılı kendi yönetiminde yürüyen Diriliş Yayınları’nın neşriyat programında şair “Mona Roza”ya yer vermedi. Ne zaman ki Türk milleti ile Sezai Karakoç arasındaki nazik bağı koparmak Dünya Sistemi nazarında muacceliyet kesp etti işte o zaman “Mona Roza” Diriliş Yayınları’nın neşriyat programına girdi. Bu tıpkı Orhan Gencebay’ın Türk Müziği Sanatçısı sayılması gibi bir şeydi.

İsmet Özel.

 

Sezai Karakoç kimdir? Slayt dosyası indir (.ppt)

Babası Birinci Cihan Haribinde Kafkasya Cephesi’nde vuruşurken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Plevne Savunması’na katılmış, Gazi Osman Paşa’nın takdirini kazanmıştır. Annesi ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç, ilkokul öğrenimini 1938-1944 arasında Diyarbakır Ergani’de tamamladı. 1944 senesinde imtihanlara katılıp Maraş Ortaokulu’nda bilabedel yatılı olarak okumaya hak kazandı. 1947-1950 arasında lise öğrenimini de bilabedel yatılı olarak Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Lise öğrenimi süresince felsefe dersine alakalı oldu ve fakültede felsefe okumaya niyetlendi. Üniversite tahsili için İstanbul’a geldi. Babası ilahiyat fakültesi okuması taraftarıydı. Yatılı olarak öğrenimi sadece Siyasal Bilgiler Fakültesinde görecebilecekti. Üniversite imtihanına hazırlanırken kazanamama ihtimalini düşünerek felsefe bölümüne kayıt yaptırdı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955’te fakültenin Maliye Bölümünden mezuniyetle tamamladı. Altan Öymen’le aynı dönemdendi. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı. Daha sonra Maliye Müfettişliği imtihanına girdi ve kazandı. 11 Ocak 1956’da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul’da gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara’ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesi’nde görevlendirildiyse de kısa bir müddet sonra yine İstanbul’daki görevine döndü. Görevi icabı Anadolu’yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı buldu. 1960-1961 yıllarında yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinden sonra İstanbul’daki görevine kaldığı yerden devam etti. 1965’ten 1973’e kadar birçok kez istifa etti. 1973’ten bu yana da hiçbir resmi vazife almadı.