Etiket: tarih ders notları

tarihin devirlere ayrılması ve ilkçağ uygarlıkları tarihi sesli anlatım indir

Tarih Öncesi Devirler

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

tarih-ses-kaydi-ilk-cag-2tarih-ses-kaydi-ilk-cag

Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır :

  • Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir.
  • Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır.
  • Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir.
  • Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir. Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir.

Okumaya devam et “tarihin devirlere ayrılması ve ilkçağ uygarlıkları tarihi sesli anlatım indir”