Etiket: tarih ses kaydı

YGS Tarih – tarihin tanımı konusu ses kaydı

Tarihin Tanımı:

İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen, elde ettiği bulguları, belgelere dayanarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir.
Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallartarihin-tanimi-ses-kaydi

  1. Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.
  2. Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.
  3. Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
  4. Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır.
  5. Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.

Objektifliğin sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır : Okumaya devam et “YGS Tarih – tarihin tanımı konusu ses kaydı”

tarihin devirlere ayrılması ve ilkçağ uygarlıkları tarihi sesli anlatım indir

Tarih Öncesi Devirler

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

tarih-ses-kaydi-ilk-cag-2tarih-ses-kaydi-ilk-cag

Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır :

  • Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir.
  • Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır.
  • Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir.
  • Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir. Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir.

Okumaya devam et “tarihin devirlere ayrılması ve ilkçağ uygarlıkları tarihi sesli anlatım indir”

Türk İslam Tarihi Sesli Anlatım Mp3 İndir

adaletten hukuka geçiş

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

Talas Savaşı (751)

Çinliler ile Araplar arasında Talas Savaşı meydana gelmiştir (751). Talas Savaşında Karluk Türkleri Müslümanları destekleyince Talas Savaşı Türkler ve Müslüman Arapların zaferiyle sonuçlanmıştır.

Talas Savaşının Sonuçları

1)   Orta Asya, İslam devletinin egemenliği altına girdi.

2)   Türk-Arap dostluğunun başlangıcı oldu. Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başladı.

3)   Kağıt, matbaa, barut ve pusula gibi teknik buluşlar İslam dünyasında yayılmaya başladı.

İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ

  1. Karahanlılar (840 – 1212)

Batı Türkistan’da; Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. İslam’ı kabul eden ilk Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han olmuştur. İslamiyet onun zamanında resmi din olarak kabul edilmiştir.

Karahanlı Devletinin ilk müslüman Türk devleti olmasından dolayı Orta Asya’da Türk-İslam kültür ve medeniyetinin temeli Karahanlılar tarafından atılmıştır. Karahanlılar halkının tamamının Türk olması ve devletin Orta Asya’da kurulmasından dolayı Karahanlıların İslamiyeti kabul ettikleri halde İslam ve İran kültürlerinden pek fazla etkilenmedikleri görülür Okumaya devam et “Türk İslam Tarihi Sesli Anlatım Mp3 İndir”