Etiket: taş

taş mektebi camiye çevir sonra da küçük diye yık!

Beykoz’un Paşamandıra köyünde bulunan taş cami, genişletme gerekçesi ile yıkılıyor. Yüz kişilik caminin 40 haneli köye yetmediğini iddia eden dernek yönetimi ise asırlık yapıyı yıkıp 650 kişilik bir cami yapmayı planlıyor.

Beykoz’daki Paşamandıra Camii’nin yıkımı köyde kriz çıkardı. Yüz kişilik caminin yetersiz ve çürük olduğunu iddia eden dernek yönetimi ile köylüler arasında ihtilaf çıktı. 1954 yılında asırlık taş mektebin camiye çevrilmesi ile ibadete açılan yapı, 20 sene önce tadilat geçirdi ve bugünkü kubbeli halini aldı. Cami koruma derneğinin bir yapı denetim firmasına hazırlattığı çürük raporunun sahte olduğunu söyleyen ve caminin tekrar incelenmesini isteyen köylüler, caminin sağlam olduğunu iddia ediyor.

YENİ CAMİYE GEREK YOK
Paşamandıra Köy Camii’nin yıkımı ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Gerekli incelemeleri müftülükteki arkadaşlar yapıyorlar. Fakat bir taraftan da baktığınız zaman 40 hanelik bir köye o cami (yüz kişilik) yeterlidir. Bu sefer bana da cenazelerde yer kalmıyor diyorlar. Bu da köylünün bileceği bir iştir. Ben ona karışmam. Ama şunu da söyleyeyim. Caminin yıkımını biz belediye olarak yapmıyoruz. Ben cami yıkan bir belediye başkanı olarak anılmak istemiyorum. Fakat yıkılırsa hafriyatını alırım” dedi.

yada taşı, yede taşı, seng-i yada

birl. i. (Eski Türk. yat “yağmur, rüzgâr vb. şeyleri getirmeye yarayan bâzı özel taşlar”dan) Eski Türkler’in sihirli birçok hassası olduğuna, suya atıldığında yağmur yağdığına inandıkları ve putlarını bundan yaptıkları, zeytin yeşili veya beyaz renkte sert taş, yeşim, seng-i yada.

Kemal Üçok: Bütün bu mütâlaattan yeşim ve yadanın aslen Türkçe bir sert taş adı olduğunu, Farsça ve Arapça’ya Türkçe’den geçtiğini ve yeşimin bir adının da galebe taşı olup Türkler’in kılıçlarına, kemerlerine, yüzüklerine, bıçak saplarına bu taşlardan süsler yaptıklarını anlıyoruz.
Seng-i yada: Yada taşı.

Nef’î : Şemşîr ki ebr-i çemen-ârâ-yı zaferdir / Seng-i yede-i nusret ana seng-i fesandır.

Nev’îzâde Atâî: O sâgar ki sihr eyler ağlatmada / Meğer cevheri oldu seng-i yada.

her dem ey zalım felek sineme dokunma benim / taş mı sandın yüreğim kal’a mı bedenim

DSC_0389

(her dem ey) her dem ey zalım felek sineme dokunma benim
(ah her dem ey) ah her dem ey zalım felek sineme dokunma benim
(taş mı sandın) taş mı sandın yüreğim kal’a mı bedenim
her dem ey zalım felek sineme dokunma benim
taş mı sandın yüreğim kal’a mı bedenim
ah aman ah aman aman aman aman aman aman aman zalım bir zaman
ah gider o yara habar ah gider o yara habar
yar da yanar bir zaman ah aman aman aman aman aman
(tenha gecelerde) tenha gecelerde beni eylesin teselli
tenha gecelerde beni eyler mi teselli
(baykuş sesini) baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem
tenha gecelerde beni eyler mi teselli
baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem