Etiket: toprak

ANÂSIR (ﻋﻨﺎﺻﺮ) i. (Ar. ‘unṣur’un çoğul şekli ‘anāṣir)

1. Unsurlar, bir bütünü meydana getiren parçalar. 
2. Bir topluluğu meydana getiren zümreler: 

Bütün anâsırı incitmeden idâre ile mükellefiz (Yusuf Ziya Ortaç). 
Anâsır-ı erbaa: Eskiden, maddî âlemin esâsını teşkil ettiğine inanılan ve basit cisim olarak kabul edilen dört unsur: Su, hava, ateş, toprak.

öllüğün körü yemeği ve höllük ne demek?

birini çok kızdırdığında, ya da aynı soruyu bıktırana kadar sorduğunda sana öllüğün körü diye çıkışabilir. böyle bir kullanımı var yani bunun. nerden geldiğini buldum galiba. bu bir yemeğin adı ama bu bahiste hışımla söylenen öllüğün köründen yemek kastediliyor olamaz. yemeğe de adını veren yine aynı mesele tabi höllük.

höllük: i. (Kökü bulunamamıştır) halk ağzı. Anadolu’nun bâzı yerlerinde kundak çocuklarının altına bez yerine konan toprak.


anadolu’da eskiden alüvyonların getirdiği sedimanter bir çeşit toprak olan höllük, sadece çişi tutmak amacıyla alt bezi yerine kullanılmaz, ısıtılarak kullanıldığından çocuğu sıcak tutmaya da yarardı. mercimek büyüklüğünde elenen höllük, vücudu yakmayacak ısıda tavada kızdırılır, kundak bezinin içine serilen höllük bezine yayılır, sonra sarılarak çocuk bunun üzerine yatırılırdı. böylece hem soblı evlerde çocuk sıcak kalır, hem de çişi çok emici olan höllüğe geçerdi. böylece çocuğun altı ikide bir açılıp üşütülmezdi. ufalanan höllüğün tozu ise pişik tedavisinde kullanılırdı.

Okumaya devam et “öllüğün körü yemeği ve höllük ne demek?”

Kalecik, Kalecik Karası, Ankara Kalecik, Kalecik Köyü

Ankara’nın bir ilçesidir.Adını kalesinden alır.Yani kalesi küçük olduğu için Kalecik demişler.

Kızılırmak’a yakındır.Karabasan Dağı ve İdris Dağı Kalecik‘tedir.

Kan davaları ile bilinir ama artık kan davası diye bişey kalmamıştır.

Kalecik Karası tüm dünyada meşhurdur.Amerikalılar tarafından toprağı incelenmiş bir bir çok yeri satın almışlardır.Kalecik‘in toğrağı çok güzel ve verimli topratır.

Kalecik Karası diye Siyah üzüme denir sadece Kalecik‘e has olarak yetişir.Şarap markalarının en beğendiği üzün çeşitidir.Kalecik insanları artık bağlarında yetişen Kalecik Karası‘nı şarap fabrikalarına değil pekmez fabrikalarına vermek ister.

Kalecik‘in unuda Kalecik Karası kadar meşhurdur hangi markete gitseniz un çeşitlerinde en kaliteli olarak Kalecik Un’u bulursunuz ve diğer unlara göre çok kalitelidir.

Kalecik ve çevresi, tarihi M. Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir.

M. Ö. 4000 yıllarında Ön Hititlerin bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur.

Daha sonraları bölge, Büyük İskender’in ve bilahare Doğu Roma İmparatorluğunun hakimiyetine girmiştir.

1071 Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu’ ya yerleşmeye başlamalarından sonra 1075 yılında Kalecik Kalesi, Selçuklu Türkleri tarafından zaptedilmiş ve onların hakimiyetine geçmiştir.

Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra yörede İsfendiyar Oğullarının hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır.

Yıldırım Bayezid zamanında Ankara ile birlikte Kalecik Kalesi de Osmanlılar tarafından zaptedilmiştir. Timur’un çekilmesinden sonra tekrar İsfendiyar Oğulları yörede yeniden kısa bir hakimiyet kurmuşlar, sonra tekrar Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir.

Kalecik, Osmanlı döneminde uzun yıllar Çankırı sancağına bağlı bir kaza olmuştur.

Anadolu tarihî coğrafyası üzerinde araştırmaları bulunan W.Ramsay Kalecik’in çevresinde Acıtorızıacum isimli bir kentten söz etmiştir. Ayrıca araştırmalarında W.Ramsay, Kalecik‘i Eçelriga olarak tanımlamıştır.

Ayrıca yakın tarihimizde Kurtuluş Savaşında nokta hizmeti vermek, Kuvay-i Milliye güçlerine lojistik destek sağlamak bakımından hizmet etmiştir.

1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu yolculuğu sırasında bölgeyi ziyaret etmiştir.Ve burada Şapka Kanunu burada ilan etmiş ve ilk şapkayı Kastamonu da değil Kalecik‘te takmıştır.Hatta kalenin üstünde Atatürk’ün büyük bir heykeli bulunmaktadır.