Etiket: yunus emre

ANMAZ MISIN SEN ŞOL GÜNÜ CÜMLE ALEM HAYRAN OLA

Anma mısın sen şu günü, cümle alem hayran ola,
Nidesini bilemeyen bihot ve sergerdan ola.

Anma mısın sen şol güni cümle ‘âlem hayrân ola
N’idesini bilimeye bî-hod u ser-gerdân ola

Anma mısın sen şol güni cümle ‘âlem hayrân ola
N’idesini bilimeye bî-hod u ser-gerdân ola

Benim adım dertli dolap, Suyum akar yalap yalap / Böyle latif etmiş Çalap, Derdim vardır inilerim

Benim adım dertli dolap, Suyum akar yalap yalap / Böyle latif etmiş Çalap, Derdim vardır inilerim

Bir köprü yaratmışsın,
kıldan incedir dersin.
Kamuya sâlâ ettin,
mahlukat cümle geçsin
Kerim Allah Rahim Allah aman Allah

Meğer inayet Haktan
Yardım ola Allah’tan
Hakdan yardım olursa
Kim gerek ise geçsin
Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah

Yüzüm kara elim boş
bağrım taşlı gözüm yaş
İnayet eyle Allah
Yunus didarın görsün
Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah
*
Dü Cihanın Mefhari
Enbiyalar serveri
Aşkına ben müşteri
Koymuşam can-u ser-i

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Ya Hayy, Ya Hayy, Ya Hayy, Allah Hu

Mü’minlerin evveli
Şâh-ı Merdân-ı Ali
Kıldı dîni münceli
Yıktı bâb-ı Hayber’i

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Ya Hayy, Ya Hayy, Ya Hayy, Allah Hu

Bunların aşkıyla sen
Eyle gel Mahví beden
Ol Hüseyin ile Hasen
Şehidan ser defteri

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Ya Hayy, Ya Hayy, Ya Hayy, Allah Hu
*
Dolap niçin inilersin?
Derdim vardır inilerim illallah hu hu hu
Ben Mevlâ’ya âşık oldum,
Anın için inilerim illallah hu hu hu

Hannan Allah Mennan Allah
Ya Rıfai Şey’en Lillah İllallah Hu Hu

Benim adım dertli dolap,
Suyum akar yalap yalap illallah hu hu hu
Böyle latif etmiş Çalap,
Derdim vardır inilerim illallah hu hu hu

Hannan Allah Mennan Allah
Ya Rıfai Şey’en Lillah İllallah Hu Hu

Âşık Yunus eder ahı
Gözyaşı siler günahı illallah hu hu hu
Hakka âşıkım billahi
Anın için inilerim illallah hu hu hu

Hannan Allah Mennan Allah
Ya Rıfai Şey’en Lillah İllallah Hu Hu
*
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
Ya Hay Ya Hay Ya Hay…

A Sultanım Sen var iken Aman ya Hu
Ya ben kime yalvarayım aman ya hu

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
Ya Hay Ya Hay Ya Hay…

İsmin Gani Settar İkin Ya Hu
Ya ben kime yalvarayım Ya Hu

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
Ya Hay Ya Hay Ya Hay…

Yunus-u bi huş eyleyen Ya Hu
Ya ben kime yalvarayım aman Ya Hu

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
İrham bi Fazli şeyhina Rıfai
Ya Hay Ya Hay Ya Hay…