Etiket: zarar

Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK karnesi

Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde, bir önceki yıl kar açıklayan kurumun ilk kez zarara geçtiği ve Kılıçdaroğlu’nun görevden ayrıldığı 1999 yılında da rekor zarara ulaştığı belirlendi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SSK KARNESİ: (TL)

  • 1991      128.000 KAR                    (ZİYA YALÇIN SAYIN)
  • 1992      2.556.000 ZARAR         (KEMAL KILIÇDAROĞLU)
  • 1993      8.084.000 ZARAR         (KEMAL KILIÇDAROĞLU)
  • 1994      19.399.000 ZARAR       (KEMAL KILIÇDAROĞLU)
  • 1995      81.335.000 ZARAR       (KEMAL KILIÇDAROĞLU)
  • 1996      144.383.000 ZARAR    (KEMAL KILIÇDAROĞLU)
  • 1997      336.000.000 ZARAR    (KEMAL KILIÇDAROĞLU)
  • 1998      447.000. 000 ZARAR   (KEMAL KILIÇDAROĞLU)
  • 1999      1.111.000.000 ZARAR  (KEMAL KILIÇDAROĞLU)

Cep Telefonunun Zararları Nasıl Azaltılır

Cep telefonu görüşmeleri nasıl gerçekleşiyor?
Herhangi bir numarayı aramak isteyen cep telefonu abonesi, mutlaka baz istasyonu kapsama alanı içinde olmalı. Telefon ilk sinyal bağlantısını servis aldığı baz istasyonu ile yapar. Baz istasyonunun bağlı olduğu GSM santrali üzerinden aranılan abonenin bilgileri kendisine en yakın başka bir baz istasyonu çağrı sinyali ile yönlendirilir. Bu şekilde iki cep telefonu abonesi karşılıklı görüşmüş olur. Cep telefonları ile radyo, televizyon, telsiz arasındaki fark şudur: Cep telefonu ile aynı anda karşılıklı konuşulur. Bu nedenle cep telefonu hem alıcı hem de vericidir. Radyo, TV gibi cihazlar ise sadece alıcıdır.Bu nedenle radyo, TV antenleri bir noktada monte edilebilirken, cep telefonu antenleri (baz istasyonları) kısa mesafelerde birbirlerini görecek şekilde monte edilir. Cep telefonları aynı anda hem alıcı hem de verici olduğu için konuşma sinyallerinin alınması esnasında çok daha fazla enerji harcayıp EMA (elektromanyetik alan) yayımlarlar.

Cep telefonu kullanımının zararları neler?
Günümüzde cep telefonları yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bütün elektronik cihazlar gibi cep telefonlarının da kurallarına uygun kullanılmadığı takdirde canlı yaşamında olumsuz etkileri olabilir.Cep telefonları veya elektrikle çalışan bütün cihazlar yakın çevrelerinde bir elektromanyetik (EMA) alan oluştururlar. Ancak EMA ifadesi çoğu zaman radyasyonla karıştırılır ve toplumda gereksiz panikler, tereddütler oluşmasına sebep olur. Başlıca elektromanyetik enerji kaynakları; elektrik enerjisi ile çalışan ve elektromanyetik enerji yayan cihazlardır. Günlük hayatımızda elektrik ve manyetik alan yayan bu cihazları kullanırız. Bunlara; çeşitli elektrikli ev aletleri (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, ütü, tıraş ve saç kurutma makinesi, elektrikli ısıtıcı, mikser, mutfak robotu), bilgisayar ekranları, lambalar, enerji nakil hatları ve trafo istasyonları, radyo, TV, telsiz, bazistasyonları örnek verilebilir. Aslında evlerde kullandığımız saç kurutma makineleri, ütü, mikrodalga ve elektrik fırınları, cep telefonlarına göre çok daha fazla EMA yayarlar. Fakat cep telefonları bu cihazlara göre çok daha sık kullanılır ve çok düşük EMA da alınmış olsa bile uzun süreli alındığı için olumsuz etkileri daha fazla olabilir.

Cep telefonunun sebep olduğu elektromanyetik alanlar sağlığı nasıl etkiler?
Elektromanyetik alanların insan sağlığı üzerinde oluşturduğu riskler, yeni teknolojilerin günlük yaşamda giderek daha yoğun biçimde kullanılması sonucunda her geçen gün fazlalaşıyor. Özellikle son yıllarda hızla artan cep telefonu kullanımı ve buna paralel olarak giderek yaygınlaşan baz istasyonları, evlerde kullandığımız elektrikli-elektronik cihazlar sağlığı tehdit edecek boyuta ulaştı. Bu alanda yasal düzenlemeler, kurumsal eksiklikler ve bilinçsizlik konunun önemini daha da artırıyor. Cep telefonları düşük güçte alıcı-verici radyo cihazlarıdır. İletişim için 900-1800 Mhz aralığında mikrodalga biçiminde elektromanyetik dalga kullanırlar.

Vücutta en çok hangi bölge etkileniyor?
Konuşma esnasında ortaya çıkan 1 Watt’lık ısı etkisiyle örneğin beyin sıvısını 0,1 derece yükselttiği belirtiliyor. Cep telefonları konuşma sırasında başa çok yakın bir noktadan elektromanyetik ışınım yayarlar. Bu nedenle bunların kullanımı öncelikle baş olmak üzere vücutta birçok olumsuzluk yaratabilir. Konuşmanın başa yakın olması nedeniyle beynin etkilenme olasılığı çok fazladır. Beyindeki sinir hücrelerinin uyarılmalarını etkilediği belirtiliyor. Bu yolla etkilenme sonucunda başta uyku bozuklukları, bellek sorunları, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, sersemlik hali ve kan basıcının artması, beyinle ilgili olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Bilişsel aktiviteler bozulabiliyor ve öğrenme güçlüklerinin görüldüğü iddia ediliyor. Hücre düzeyindeki deneysel çalışmalarda hücrenin gelişimi, hücre duvarı ve hücrenin madde alışverişiyle ilgili bozulmalar ortaya konulmuş. Bunlar arasında kanser yönünden uyarıcı etki yapması ve kanseri tetiklemesi ilk sırada sayılıyor.

Uzun süreli cep telefonu kullanımının vücuda etkileri neler?
Uzun süreli etki hücrelerde büyük moleküllerin bozulmasına, hücre zarlarının birbirine yapışmasına sebep olabilir. Baştaki sinir zarlarının bozulması sonucu insanlarda rüya görmenin azalması da görülebiliyor. Ayrıca bunama, Parkinson hastalığı, kas sertleşmesi ve dejeneratif beyin hastalıkları gibi arazların ortaya çıkmasına yol açtığı konularında iddialar bulunuyor. Cep telefonu ile kalp ve kulak pilleri, birbirlerine yakın durduklarında az da olsa ortaya olumsuz etkileşim çıkıyor. Cep telefonundan yayılan dalgaların özellikle çocuklar için çok daha tehlikeli olduğu iddia ediliyor. Bu cihazların bir başka kesin tehlikesi de sürücülerin araç kullanırken telefon etmeleri sırasında ortaya çıkıyor. Cep telefonlarının taşıtlar içinde kullanılması, araçların elektronik sistemlerini bozuyor ve kazalara yol açabiliyor. Bu durum sadece uçak ve tren gibi taşıtlarda değil, pek çok kara aracında da söz konusu olabiliyor. Diğer taraftan araç hareket halindeyken telefonla konuşmak sürücünün dikkatini azaltıyor hem de cihaz aşırı EMA yayıyor. Yalnız zil sesinin etkisinin bile dikkati yüzde 30 oranında azalttığı araştırmalarla ortaya konulmuş. Bu durumlar can ve mal güvenliği açısından da büyük tehlikeler yaratıyor.

Toplum sağlığı için bu konuda yöneticiler ne gibi önlemler almalı?
Cep telefonlarının yaydığı EMA’lara karşı hastalar ve çocuklar, sağlıklı erişkinler için durum ve dönemine göre belirli sınırlar bulunur. Baz istasyonları antenlerinden açığa çıkan enerji ile ilgili şüphe ve araştırmalar hâlâ devam ediyor. Bu nedenle okul, kreş, hastane, kamu binaları, akaryakıt dolum tesisleri ve park gibi yapıların üzerinde güç yoğunluğu sınır değerlerini aşmasa bile baz istasyonları kurulmamalı. Baz istasyonlarının kurulduğu yerlere, oluşturdukları elektromanyetik alan şiddetine göre değişik uyarı işaretleri konmalı ve açık alanlardaki istasyonların çevresi uyarı işaretleriyle sınırlandırılmalı. Cep telefonlarının taşınması, gereksiz ve aşırı kullanılmasının sadece kullananlar için değil kişinin çevresi için de özellikle sağlık yönünden risk yarattığı belirtiliyor. Bu yüzden cep telefonları ve baz istasyonlarının, bireysel olarak ölçülebilir düzeyde olmasa da toplum düzeyinde çok ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği, önemli sağlık sorunlarının uzun yıllar sonra ortaya çıkabileceği göz önüne alınmalı ve gerekli önlemler alınmalı.

Cep telefonu dışında maruz kaldığımız elektromanyetik alanlardan da bahseder misiniz?
Sadece cep telefonları EMA yaymıyor. Evlerde kullandığımız elktrikli aletlerden ve hatta lambalardan bile elektromanyetik alan yayılır. Özellikle elektrikli ve mikrodalga fırınların, saç kurutma ve fön makinelerinin yarattığı elektromanyetik yayılımlar (EMA’lar) cep telefonlarından çok daha fazladır. Bu konulardaki ortaya konulan iddia ve endişeler henüz araştırma safhasında. Kesinleşmiş bilimsel araştırma sonuçları dikkate alınmalı çünkü bu iddia ve endişelerin gerçekleşme olasılığı çok yüksek görünüyor.

Cep telefonunun zararlarından korunmak için…
• Mümkün olduğu kadar sabit telefonu tercih edin.
• Çekim gücü kötüyse konuşmaları kısa süreli tutun.
• Sinyal tam alınamıyorsa (çünkü bu esnada cihaz maksimum enerji harcayacak ve EMA yayacaktır) konuşmayın.
• Aranan numarayı çevirince cihazı hemen kulağa götürmeyin. Bağlantı sağlandıktan sonra cep telefonunu başınıza yaklaştırın.
• Mümkünse kulaklık kullanın.
• Arabada araç kiti kullanın.
• Sık sık konuşma yapmak yerine kısa mesaj göndermeyi tercih edin.
• Cep telefonları baz istasyonu ile çağrı bağlantısı yaparken, baz istasyonu ile azami güçte haberleşir. Bağlantı kurulduktan sonra ise otomatik güç ayarı özelliği sayesinde gücünü önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle bir kullanıcı cep telefonunu açtıktan sonra değil, karşı tarafın sinyalini aldıktan sonra kulağına götürülmeli. Ayrıca başparmağımızı telefon ile kulak arasındaki mesafeyi artırmak için telefon ile kulak arasına yerleştirmeliyiz. Bu uygulama ısı etkisini önemli ölçüde azaltır.

Unutmayın, cep telefonu bir sohbet aracı değildir; ihtiyaç duyuldukça kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

Cosmopolitan

Cep Telefonları ve Baz İstasyonlarının Zararları

Onca araştırma ve resmi belgeden sonra cep telefonunu masum gibi göstermeye çalışanlar var! Elekromanyetik dalgalar her geçen gün daha da yükselip üzerimize üzerimize gelirken kendimizi ve geleceğimizi nasıl koruyabiliriz?

“Tehlikeli Oyuncak” kitabının yazarı, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker iyilikgüzellik’in sorularını yanıtladı.

Hürriyet gazetesinin 15.04.2009 tarihinde “baz istasyonları şehir dışına çıkarsa, cep telefonu tamamen biter” başlıklı bir haber yayınlandı. Baz istasyonları şehir dışına çıkarsa, cep telefonu tamamen biter mi?

Evet. Sistemin yapısından dolayı baz istasyonları istediğimiz yere koyamayız.

Baz istasyonları nereye taşınmalı?

İstasyonlar kesinlikle insan boyuna paralel alanlarda olmamalı. Yani insanlar yolda dolaşırken baz istasyonu görmemeli! Çatılara yalıtım yapıldıktan sonra, yüksek binaların çatılarına, en az 2 m. tabandan yüksek kuleler konup ölçümlerle baz istasyonları emniyetli hale getirilmeye çalışılmalıdır. Tabi ki bu çalışmadan sonra çatıya kesinlikle çıkılmayacak!

Alışveriş merkezlerinde, plazaların içindeki ofislerde, yolda, evde her yanımızı saran baz istasyonları insanları nasıl tahrip ediyor?

Cep telefonu kullanıldığı müddetçe baz istasyonları olacaktır. Cep telefonları baz istasyonlarından daha tehlikelidir. Bu konu bir veya iki satır ile anlatılamaz. İlgilenenler INTERNET’ten ve benim kitaplarımdan faydalanabilirler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Hürriyet’e yaptığı açıklamada saç kurutma makineleri, mikrodalga fırınlar, çamaşır makineleri gibi ev içindeki elektronik eşyaları daha riskli göstermiş. Durum gerçekten öylemi?

Demogoji yapıyor. Cep telefonunun gücü sözü edilen cihazlardan çok daha az ama cep telefonu kullanımı hemen hemen bütün gün. Sözü edilen aletlerin ise birkaç dakika olup ısısal etkisini vücut gideriyor. Cep telefonlarında ise telafi imkanı vücudumuza vermiyoruz. Elektromanyetik etki kullanım süresine, ayrıca kaynaktan olan mesafeye çok bağlıdır. Kulaklara yapışık beynimizi etkileyen cep telefonunu ev aletlerine kıyaslamak çok yakışıksız.

Cep telefonları ve baz istasyonlarını nasıl bu kadar masum gösterebiliyorlar?

Reklam sektörü ile siz her şeyi kitlelere inandırabilirsiniz.Reklam pastasını kaptırmamak için zararları bile süsleyip halkı kandırabilirsiniz. “Elektrikli ısıtıcıların zararları var mıdır?” İle ilgili bir haber medyada görüyor musunuz? Aktüel dergisi bir haber yaptı ve derhal cevabını aldı!

Büyük bir pazarlama çalışması ile 3G teknolojisi geliyor diyorlar! 3G ne kadar gerekli?

3G herkese değil fakat getirdiği özelikler bazı kitlelerin ihtiyacına cevap verecektir. Herkesin yolda televizyon izlemeye ihtiyacı var mı? Kaç kişinin bu kadar pahalı bir ürünü alabilir?

Burası Türkiye 1 kanal yani sadece TRT yayını olduğu zamanlarda bazı insanlar 100 kanallı TV’ler satın alıyordu. Şimdi buna benzer bir vaka söz konusu!

3G gelince insanlar, hayvanlar, bitkiler kısacası yurdumuzdaki canlı yaşam nasıl etkilenecek?

Bilemiyeceğim. Ortamdaki Elektromanyetik alanlar artacağı kesindir. Sözünü ettiğiniz konularda ülkemizde resmi sponsorlu araştırmalar yapılmamaktadır!

Yaşam hakkımız için üzerimize yağdırılan bu radyasyon yağmuruna dur demenin yolu yok mu?

Devletin ve kişilerin alacağı önlemler vardır. Konu çok detaylıdır kitaplarımda ve literatürde bilgiler vardır. Bu konu üniversitede derslerde islemektedir.

Kaynak:İyilikgüzellik