ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 YILI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU


 1. E-DEVLET ÜZERİNDEN (Elektronik) KAYIT
 2. ÜNİVERSİTEDE KAYIT
 3. KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER (12. Sınıf Öğrencileri)
 4. ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 5. KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 6. KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 7. ÖĞRENCİ NUMARASINI ÖĞRENME VE ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ
 8. 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI
 9. YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR İÇİN YETERLİLİK SINAVI
 10. ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI
 11. İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI

 

REKTÖRÜN MESAJI

 

Sevgili Gençler,

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 183 Numaralı Ek Maddesi ile kurularak, 18 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesinden aktarılan birimlerle kurulmuştur. Ülkemizin saygın eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesinin akademik ve idari yapısı içerisinden oluşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan oluşmaktadır.

Yasal kuruluş tarihi her ne kadar yeni olsa da, 1926 yılından bu yana Türkiye’nin eğitim hayatına yön veren Gazi Üniversitesi geleneğinin sosyal bilimler alanındaki güçlü bir temsilcisi durumundadır. Zengin ve yetkin akademik kadrosunun yanı sıra köklü bilimsel geleneği olan Üniversitemizde bulunacağınız süre içerisinde, akademik başarınız yanında, sosyal başarı için gereken donanımı da kazanacağınıza ve bu donanımınızı her daim vatanımız ve milletimizin lehine kullanacağınıza canı gönülden inanıyorum.

 

Siz tercihinizle bizi kazandınız, bizler de sizi kazandık. Bu sürecin nihai kazananı ise toplum olacaktır. Zira sizler Üniversitemizde üretilen bilgiyi topluma aktararak bilginin taşıyıcı unsurları olacaksınız. Sizden gelecek her türden geri bildirimin bu etkileşimdeki öneminin farkında olduğumuzu ve bunu kıymetli bir hediye olarak gördüğümüzü bilmenizi istiyorum.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine hoş geldiniz diyor, yoğun bir hazırlık süreci sonunda girdiğiniz yarışta kazandığınız büyük başarıyı tebrik ediyor ve hayatınızın bundan sonraki sınavları için gereken akademik ve kültürel sermayeyi Üniversitemizden edineceğinize olan inancımı yineliyorum.

 

Sevgi ve başarı dileklerimle…

Prof. Dr. İbrahim USLAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

Tedviren

 

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Başarılarınızdan dolayı sizleri kutlar, başarılarınızın devamını dileriz. Kayıt sürecinde sizleri bilgilendirme amacı ile hazırlanan bu Kılavuzu, son bölümüne kadar dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir. Yerleşen öğrencilerimiz aşağıda açıklamaları yapılan iki yöntemden sadece birini tercih ederek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

 

1- E-DEVLET ÜZERİNDEN (Elektronik) KAYIT

 

Üniversitemize yeni yerleşen öğrenciler https://turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırabileceklerdir.

 

Üniversitemizin tüm programlarına E-Kayıt yaptırılabilir!

 

E-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, nüfus cüzdanlarının aslı ile şahsen PTT şubelerine başvurarak şifrelerini temin edebileceklerdir.

 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

 

Üniversiteye E-Kayıt Kılavuzu için TIKLAYINIZ!

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilere, e-Kayıt yaptırmalarından bir tam gün sonra Üniversitemiz tarafından ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan cep telefonlarına, kayıt yaptırdıklarına dair SMS gönderilecektir. Aynı zamanda öğrenciler e-devlet kayıtlarının yapıldığına dair bilgiyi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’nde de görebileceklerdir.

 

ÖNEMLİ NOT: Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimize, zaman tasarrufu sağlaması ve maddi manevi külfeti azaltması sebebiyle https://turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Üniversiteye E-Kayıt üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.

 

 

2-ÜNİVERSİTEDE KAYIT

 

 • Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler,

 

 • Zorunlu nedenlerle  (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, TC kimlik numarasına sahip olmayanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler,

kesin kayıt için gerekli belgeleri (http://kilavuz.gazi.edu.tr/?sayfa/index/18) hazırlayarak; 3-7 Eylül 2018 tarihlerinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı kayıtlarını yaptıracaklardır.
Kayıt yerleri için  TIKLAYINIZ!

 

3-KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER (12. Sınıf Öğrencileri)

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptıracaklardır. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

 

 

4-ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde http://www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kaydı yapılmayan bu adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

 

 

5-KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

Örgün öğretim (birinci öğretim) öğrencileri,  Katkı Payı (Harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

6- KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)

2-Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

4-Adayların ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı

 

 •  ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
 • ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAN ADAYLAR YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ  GETİRMEYECEKLERDİR. DOLAYISIYLA E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN ÜNİVERSİTEYE GELMELERİNE GEREK YOKTUR.

 

7-ÖĞRENCİ NUMARASINI ÖĞRENME VE ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ

 

E-KAYIT veya ÜNİVERSİTEDE KAYIT işlemlerinden birini seçerek kayıt işlemlerinizi tamamladıktan bir tam gün sonra, Üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci bilgi sistemine giriş için gerekli olan öğrenci no (öğrenci numarası) ve şifre (TC Kimlik numaranızın son 6 rakamı) bilgilerini kullanarak, https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/ linkinden sisteme giriş yapıp ilgili alanları doldurunuz ve şifrenizi değiştiriniz. Kendi güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız

 

Numaranızı Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ! http://ogrenci.gazi.edu.tr/yeni_ogrenci_no/

 

8-2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI

 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi kayıtları hakkında gerekli duyuru bu sayfadan daha sonra yapılacaktır.

 

 

9-YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR İÇİN YETERLİLİK SINAVI

 

E-Kayıt üzerinden elektronik olarak veya Üniversitede kayıt yaptıran öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanların (kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlar) yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgiye Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından ulaşabilirsiniz. http://ydyo.gazi.edu.tr/

 

KAYIT OLDUĞU BÖLÜMDE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ÖĞRENCİLERİN BU SINAVA KATILIMI MECBURİDİR!

 

HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

*Fransız Dili ve Edebiyatı

*İngiliz Dili ve Edebiyatı

*Rus Dili ve Edebiyatı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

*İşletme (İngilizce)

*Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

POLATLI İLAHİYAT FAKÜLTESİ (Arapça)

 

Bölümünde hazırlık sınıfı bulunmayan öğrenciler bu sınava katılmayacaklardır.

 

10- ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI

 

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlar için düzenlenen yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilerin yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla ‘Hazırlık Eğitimi İçin Seviye Tespit Sınavı’ yapılacaktır. Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıt olup yeterlilik sınavında başarısız olan tüm öğrencilerin bu sınava katılması gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgiye Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından ulaşabilirsiniz. http://ydyo.gazi.edu.tr/

 

11-İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI

 

Üniversitemizin öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına yeni kayıt olan öğrenciler isterlerse,  “İngilizce Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler. Bu sınavdan yeterli not ortalaması alan öğrenciler, öğrenimleri süresince okutulan zorunlu yabancı dil derslerinden (İNG-101, İNG-102) muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.  (Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler bu sınava katılamazlar.)

 

Ayrıntılı bilgiye Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından ulaşabilirsiniz. http://ydyo.gazi.edu.tr/

 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ için http://ahbv.edu.tr/ adresinin “AKADEMİK” başlığı içinde yer alan ‘fakülteler’ butonunu tıklayınız!

KAYITLARA İLİŞKİN BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE GÜNCELLENMİŞ KILAVUZ YAYINLANACAĞI İÇİN, KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANINCAYA KADAR ÜNİVERSİTEMİZİN İNTERNET SAYFALARINI TAKİPTE KALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 YILI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.