Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık dersleri


Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Tablo 1

ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU

GÜZ BAHAR
 

DERSİN KODU VE ADI

 

T

 

P

 

K

 

AKTS

ŞUBE SAYISI**  

DERSİN KODU VE ADI

 

T

 

P

 

K

 

AKTS

ŞUBE SAYISI**
1. YARIYIL           2. YARIYIL          
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ           ZORUNLU DERSLER LİSTESİ          
TKD 103 Türk Dili I 2 0 2 2   TKD 104 Türk Dili II 2 0 2 2  
MTB 110 Uygarlık Tarihi 3 0 3 5 6 MTB 104 Çağdaş Türk Toplumu 2 0 2 4 6
İMT 121 Okuma Becerisi 3 0 3 5 2 İMT 100 Güncel Konular 2 0 2 4 2
İMT 103 Yazma Becerisi 1 2 2 4 2 İMT 108 Yazılı Çeviriye Giriş 1 2 3 6 2
İMT 107 Sözcük Bilgisi 3 0 3 6 2 İMT 128 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım 3 0 3 6 2
TOPLAM ZORUNLU DERS     13 22   TOPLAM ZORUNLU DERS     12 22  
                       
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ           SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ          
İMT 139 Çeviri Tarihi ve Kavramları 2 0 2 4 6 MTB 118 Çevirmenler İçin Türkçe II 2 0 2 4 6
İMT 131 Güncel Tartışmalar 2 0 2 4 2 MTB 126 Metin İnceleme 3 0 3 6 6
MTB 117 Çevirmenler İçin Türkçe I 2 0 2 4 6 MTB 130 Araştırma Teknikleri 2 0 2 4 6
İMT 141 Metin Türleri 3 0 3 4 2 İMT 136 Bellek Teknikleri 2 0 2 4 2
İMT 143 Dil ve Kültür 3 0 3 4 2 Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3  
Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3              
TOPLAM SEÇMELİ DERS     4 8   TOPLAM SEÇMELİ DERS     4 8  
YARIYIL TOPLAM     17 30   YARIYIL TOPLAM     16 30  
                       
3. YARIYIL           4. YARIYIL          
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ           ZORUNLU DERSLER LİSTESİ          
İMT 205 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 2 0 2 4 2 İMT 202 Not Alma Teknikleri ve Ardıl Çeviriye Giriş 3 0 3 6 2
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2   AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2  
MTB 209 Dilbilim I 2 0 2 4 6 MTB 212 Dilbilim II 2 0 2 4 6
İMT 207 İngiliz ve Amerikan Kültür Tarihi 2 0 2 4 6 İMT 260 Çağdaş İngiliz ve Amerikan Toplumu 2 0 2 4 2
İMT 213 Yazılı Çeviri 3 0 3 5 2 İMT 212 Söylem Çözümlemesi 1 2 2 4 2
İMT 235 İngilizce Konuşma I 1 2 2 4 2 İMT 236 İngilizce Konuşma II 1 2 2 4 2
TOPLAM ZORUNLU DERS     13 23   TOPLAM ZORUNLU DERS     13 24  
               
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ           SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ          
MTB 201 Çağdaş Türk Edebiyatı 2 0 2 4 6 İMT 226 Kültürlerarası İletişim 2 0 2 4  
MTB 211 Popüler Kültür 2 0 2 3 6 İMT238 Yazılı Metinden Sözlü Çeviriye Giriş 2 0 2 4  
MTB 217 Türk İşaret Dili I 1 2 2 4 6 MTB 202 Çeviri Araçları 2 2 3 6  
MTB 223 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 3 6 MTB 206 Çevirmenler İçin Tıp 3 0 3 6  
İMT 239 Genel Çeviri I 1 2 2 4 2 MTB 218 Türk İşaret Dili II 1 2 2 4  
Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3   MTB 224 Proje Yönetimi 2 0 2 4  
            İMT 230 Yazılı Çeviri Kavramları 1 0 1 2  
            İMT 240 Genel Çeviri II 1 2 2 4  
            Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3  
TOPLAM SEÇMELİ DERS     5 7   TOPLAM SEÇMELİ DERS     5 6  
YARIYIL TOPLAM     18 30   YARIYIL TOPLAM     18 30  
               
5. YARIYIL           6. YARIYIL          
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ           ZORUNLU DERSLER LİSTESİ          
İMT 309 Tıp Çevirisi 3 0 3 6 2 BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 0 2 1 2  
İMT 315 Sözlü Çeviriye Giriş 3 0 3 6 2 İMT 326 Yazın Çevirisi 3 0 3 6 2
İMT 323 Çeviri Kuramı 3 0 3 6 2 MTB 312 Çevirmenlik Meslek Bilgisi 2 0 2 4 2
            İMT 324 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi 3 0 3 6 2
TOPLAM ZORUNLU DERS     9 18   TOPLAM ZORUNLU DERS     9 18  
                       
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ           SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ          
İMT 327 Popüler Yazın Çevirisi 2 0 2 4 2 İMT 306 Ardıl Çeviri (ön koşullu) 4 0 4 8 2
İMT 335 Tekstil ve Kozmetik Metinleri Çevirisi 3 0 3 6 2 İMT 308 Yazılı Basın Çevirisi 3 0 3 6 2
İMT 347 Sağlık Çevirmenliği 2 0 2 4 2 MTB 310 Terim Çalışmaları 1 2 2 4 6

 

İMT 343 Çeviride Düzeltme ve Son Okuma 2 0 2 4 2 MTB 308 Bilgisayar Çevirisi 2 0 2 4 6
MTB 303 Terimbilim 3 0 3 6 6 MTB 324 Teknik Metin Yazarlığı 2 0 2 4 6
MTB 311 Çevirmenler İçin Hukuk 3 0 3 5 6 İMT 350 Dil Edinimi 3 0 3 6 2
MTB 317 Yerelleştirme 2 0 2 4 6 İMT 352 Kadın Araştırmaları ve Çeviri 2 0 2 4 2
MTB 319 İleri Not Alma Teknikleri 2 0 2 4 6 İMT 340 Mizah Çevirisi 2 0 2 4 2
MTB 321 Çevirmenler İçin Bilim ve Teknik 3 0 3 5 6 İMT 354 Mahkeme Çevirmenliği 2 0 2 4 2
MTB 325 Çevirmenler İçin Yazın 3 0 3 5 6 İMT 358 Çeviri Atölyesi I 1 4 3 8 2
Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3   İMT 346 Spor Çevirmenliği 2 0 2 4 2
            Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3  
TOPLAM SEÇMELİ DERS     6 12   TOPLAM SEÇMELİ DERS     9 12  
YARIYIL TOPLAM     15 30   YARIYIL TOPLAM     18 30  
                       
7. YARIYIL           8. YARIYIL          
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ           ZORUNLU DERSLER LİSTESİ          
İMT 405 Hukuk Çevirisi I 3 0 3 6 2 İMT 406 Hukuk Çevirisi II 3 0 3 6 2
İMT 407 AB Metinleri Çevirisi I 3 0 3 6 2 İMT 466 AB Metinleri Çevirisi II 3 0 3 6 2
            İMT 438 Çeviri Stajı 0 3 2 5 2
                       
TOPLAM ZORUNLU DERS     6 12   TOPLAM ZORUNLU DERS     8 17  
                       
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ           SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ          
İMT 435 Andaş Çeviri I (ön koşullu) 4 2 5 8 2 İMT 436 Andaş Çeviri II (ön koşullu) 4 2 5 8 2
İMT 439 Konferans Çevirmenliği I (ön koşullu) 2 0 2 4 2 İMT 440 Konferans Çevirmenliği II (ön koşullu) 2 0 2 4 2
İMT 409 Görsel Basın ve Film Çevirisi 3 0 3 6 2 İMT 442 Acil Durum ve Afet Çevirmenliği 3 0 3 5 2
İMT 401 Avrupa Araştırmaları ve Topluluk Hukuku 3 0 3 6 2 İMT 408 Çeviri Atölyesi II 1 4 3 8 2
İMT 421 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi 3 0 3 6 2 İMT 410 Ekonomi Çevirisi 3 0 3 6 2
İMT 403 Sözlü Çeviri Çalışmaları 2 0 2 4 2 İMT 400 Çeviri Eleştirisi 3 0 3 6 2
MTB 401 Çevirmenler İçin Ekonomi 3 0 3 6 6 İMT 402 Çocuk Yazını Çevirisi 3 0 3 6 2
MTB 403 Sözlü Çeviride Sunuş Teknikleri 2 0 2 4 6 İMT 404 Patent Çevirisi 3 0 3 6 2
İMT 441 İletişim Sosyolojisi 3 0 3 6 2 Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3  
Seçmeli Yabancı Dil 3 0 3 3    
TOPLAM SEÇMELİ DERS     12 18   TOPLAM SEÇMELİ DERS     10 13  
YARIYIL TOPLAM     18 30   YARIYIL TOPLAM     18 30  
                       
GENEL TOPLAM                 138 240  
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI                 83 156  
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI                 55 84  
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ     65,00  
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ     35,00  

* Ortak zorunlu (AİT, TKD, İNG, BEB) dersler de listede yer almalıdır.

** Sadece kendi kodunuzla vermiş olduğunuz derslerin şube sayılarını belirtiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.