dgs hukuk hacettepe üniversitesi kaçıncı sınıftan başlatır?


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)  (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi    Hukuk EA 4 4 328,38489 333,19342

dgs hukuk hacettepe üniversitesi kaçıncı sınıftan başlatır?

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dikey geçiş yapan öğrencileri kaçıncı sınıftan başlatır inceleyelim. DGS 2021 yerleştirmelerine göre bu üniversitenin taban puanı 328 küsur, tavan puanı da 333 küsurdur. 4 kişilik kontenjanı vardır ve dolmuştur. Bu 4 kişi ders muafiyeti için başvuru yapacaklardır ve mezun oldukları bölümlerinden aldıkları derslerin içerikleri ve kredileri incelenerek  aşağıda tabloda bulunan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi derslerinin bazılarından muaf  olacaklardır. Örnek olarak her ne kadar 2021 yılında kapatılmış olsa da Anadolu Üniversitesi açıköğretim adalet bölümü derslerini baz alarak bir inceleme yapalım.

 • İdare Hukuk dersi. Aöfte İdare Hukukuna Giriş dersi var AKTS 7. Hacettepe Hukukta İDARE HUKUKU 1 ve İDARE HUKUKU 2 var. 4der AKTS’den 8 AKTS yapıyor. Eğer içerikleri uyuyorsa bu değerlendirmeyi yapacak olan danışman hoca katiyen iki dersi muaf edemeyecek çünkü AKTS sayısı yetmiyor. Muhtemelen sadece İDARE HUKUKU 1 dersinden muaf olunacak.
 • Anayasa Hukuk dersi. Aöfte Anayasa Hukukuna Giriş dersi var AKTS 7. Hacettepe Hukukta Anayasa HUKUKU 1 ve Anayasa HUKUKU 2 var. Sırasıyla 5 ve 4 AKTS’den 9 AKTS yapıyor. Eğer içerikleri uyuyorsa bu değerlendirmeyi yapacak olan danışman hoca katiyen iki dersi muaf edemeyecek çünkü AKTS sayısı yetmiyor. Muhtemelen sadece Anayasa  HUKUKU 1 dersinden muaf olunacak.
 • Temel Hukuk Bilgisi AÖF’te  6 AKTS. Muhtemelen muadili olan ders Hacettepe Hukuk’ta HUKUK BAŞLANGICI 1 ve HUKUK BAŞLANGICI 2 olarak 2şer AKTS’den 4 AKTS yapıyor. Şayet ders içerikleri uyuyorsa muhtemelen iki dersten de muaf olursunuz.
 • Medeni Hukuk Bilgisi dersi Açıköğretimde 7 AKTS. Hacettepe’de bu derse karşılık MEDENİ HUKUK 1 ve MEDENİ HUKUK 2 dersleri var. Bu dersler yine 4er AKTS’den 8 AKTS yapıyor. Ders içerikleri uyuyorsa sadece MEDENİ HUKUK 1  dersi sayılır yüksek ihtimalle.
 • Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar dersi AÖF Adalette 6 AKTS. Hacettepe’de böyle zorunlu bir ders yok ama seçmeli derslerden ders içeriği uyma ihtimali olan HUKUK DİLİ VE METODOLOJİSİ dersi var ve onun da AKTS’si 6. Ders içerikleri uyarsa danışman muaf tutabilir.
 • İdari Yargı Ve Anayasa Yargısı dersi AÖF’te 7 AKTS. Hacettepe Hukuk’ta 3 AKTSlik İDARİ YARGI dersi ve 2 AKTS’lik  ANAYASA YARGISI dersi var. Ders içerikleri örtüşür ise iki dersten de muaf olma ihtimaliniz yüksek.
 • İnsan Hakları Hukuna Giriş dersi önlisans adalette 4 AKTS iken Hacettepe üniversitesinde seçmeli olan İNSAN HAKLARI HUKUKU dersi 5 AKTS olduğu için muafiyet imkanı maalesef yok.
 • Temel İnfaz Hukuku Bilgisi açıköğretimde 7 AKTS. Hacettepe’de seçmeli İNFAZ HUKUKU dersi 5 AKTS. Ders içeriklerinde uyumsuzluk yok ise muaf olmanız muhtemeldir.
 • Temel İş Hukuku dersi açıköğretimde var ama buna benzer bir ders Hacettepe ders tablosunda göremedim.
 • Mesleki Bilgisayar Ve Uyap bu ders aöfte var Hacettepede karşılığını bulamadım.
 • Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku bu ders aöfte var Hacettepede karşılığını bulamadım.
 • Medeni Usul Hukukuna Giriş dersi aöfte 8 AKTS. Hacettepede MEDENİ USUL HUKUKU 1 ve MEDENİ USUL HUKUKU 2 dersleri 4der AKTS’den toplam 8 AKTS yapıyor. Ders içerikleri uyarsa iki dersten de muaf olabilirsiniz.
 • Ceza Hukuku Bilgisi  7 AKTS aöfte. Bu derse muadil olabilecek ders Hacettepe Hukuk ders tablosunda CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 1 ve CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2 dersleri olabilir. Bu dersler 3’er AKTS’den 6 AKTS yapıyor. Ders içerikleri uyarsa bu iki dersten muaf olma şansınız var.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ve Türk Dili 1 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ve Türk Dili 2. Bu 4 dersten herkes muaf olacak. Kredi sayısı uyarsa Yabancı Diller de muaf. Yani toplam 6 dersten muaf oluyor herkes.
 • Temel Kalem Mevzuati Bilgisi bu ders aöfte var Hacettepede karşılığını bulamadım.
 • Ticaret Hukukuna Giriş dersi AÖF’te 6 AKTS. Hacettepede TİCARET HUKUKU 1 (TİCARİ İŞLETME HUKUKU) 6 AKTS. TİCARET HUKUKU 2(ŞİRKETLER HUKUKU) dersi 4 AKTS. Toplam 10 yaptığı iki 2 dersten muaf olamayacaksınız ama ders içerikleri uyarsa bir dersten muaf olacaksınız.
 • Ceza Yargılaması Hukuku bu ders aöfte var Hacettepede karşılığını bulamadım.
 • İcra Ve İflas Hukuku dersi AÖF 7 AKTS. Hacettepede İCRA VE İFLÂS HUKUKU 1 ve İCRA VE İFLÂS HUKUKU 2 dersleri 4er AKTS’den 8 yapıyor. Ders içerikleri uyarsa sadece 1 dersten muhtemelen İCRA VE İFLÂS HUKUKU 1 dersinden muaf olursunuz.

toplamda 21 der ve 63 AKTS’ye kadar dersten muaf olma ihtimaliz var. tabii bunlar kabaca bir hesap ve üstünkörü yapılmış bir kıyaslama. gerçi üstünkörü bile olsa epey saat harcadım bunu yazmak için. bu muafiyet sizin mezun olduğunuz bölüm dersleri, ders içerikleri ve akts yeterliliğiyle ve tabii tüm bu angarya işle uğraşan danışman hocaya bağlı. danışman hoca da yönetmeliğe göre yapıyor tabii ki işini.

Açıköğretim Fakültesi Adalet Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu Teori + Uygulama AKTS
HUK103U İdare Hukukuna Giriş Zorunlu Dersler 0+0 7.0
HUK119U Anayasa Hukukuna Giriş Zorunlu Dersler 0+0 7.0
HUK121U Temel Hukuk Bilgisi Zorunlu Dersler 0+0 6.0
HUK123U Medeni Hukuk Bilgisi Zorunlu Dersler 0+0 7.0
Toplam 27

 

II.YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu Teori + Uygulama AKTS
ADL102U Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Zorunlu Dersler 0+0 6.0
ADL110U İdari Yargi Ve Anayasa Yargisi Zorunlu Dersler 0+0 7.0
HUK130U İnsan Haklari Hukuna Giriş Zorunlu Dersler 0+0 4.0
HUK132U Temel İnfaz Hukuku Bilgisi Zorunlu Dersler 0+0 7.0
HUK134U Temel İş Hukuku Zorunlu Dersler 0+0 3.0
Toplam 27

 

III.YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu Teori + Uygulama AKTS
ADL205U Mesleki Bilgisayar Ve Uyap Zorunlu Dersler 0+0 4.0
HUK207U Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku Zorunlu Dersler 0+0 5.0
HUK227U Medeni Usul Hukukuna Giriş Zorunlu Dersler 0+0 8.0
HUK229U Ceza Hukuku Bilgisi Zorunlu Dersler 0+0 7.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Dersler 0+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I Zorunlu Dersler 0+0 3.0
Toplam 30

 

IV.YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu Teori + Uygulama AKTS
ADL206U Temel Kalem Mevzuati Bilgisi Zorunlu Dersler 0+0 4.0
HUK216U Ticaret Hukukuna Giriş Zorunlu Dersler 0+0 6.0
HUK220U Ceza Yargilamasi Hukuku Zorunlu Dersler 0+0 7.0
HUK224U İcra Ve İflas Hukuku Zorunlu Dersler 0+0 7.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Dersler 0+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II Zorunlu Dersler 0+0 3.0
Toplam 30

 

Yabancı Dil Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu Teori + Uygulama AKTS
ALM101U Almanca I (ALM) Yabancı Dil Dersleri 0 + 0 3.0
FRA101U Fransizca I (FRA) Yabancı Dil Dersleri 0 + 0 3.0
İNG101U Ingilizce I (ENG) Yabancı Dil Dersleri 0 + 0 3.0
ALM102U Almanca II (ALM) Yabancı Dil Dersleri 0 + 0 3.0
FRA102U Fransizca II (FRA) Yabancı Dil Dersleri 0 + 0 3.0
İNG102U İngilizce II (ENG) Yabancı Dil Dersleri 0 + 0 3.0

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dersleri

1. Dönem


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
GENEL İKTİSAT 3+0+0 Zorunlu 4
HUKUK BAŞLANGICI I 2+0+0 Zorunlu 2
ANAYASA HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 5
MEDENİ HUKUK I 3+1+0 Zorunlu 4
Roma Hukuku I 3+0+0 Zorunlu 3
TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
TÜRK SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
ÖZEL HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
ÖZEL HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
ÖZEL HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
PARLAMENTO HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
HUKUK DİLİ VE METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
ÇOCUK HAKLARI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU 3+0+0 Seçmeli 5
Türk Anayasa Hukuku Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 4

2. Dönem

Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
HUKUK BAŞLANGICI II 2+0+0 Zorunlu 2
ANAYASA HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
MEDENİ HUKUK II 3+1+0 Zorunlu 4
TÜRK HUKUK TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
Roma Hukuku II 3+0+0 Zorunlu 3
TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
FELSEFEYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
MANTIĞA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
HUKUK VE EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 6
SİYASİ TARİH 3+0+0 Seçmeli 5
MEDENİ HUKUK UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İNSAN HAKLARI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
BİLİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS

 

3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS

 

HUK207 GENEL KAMU HUKUKU (GENEL DEVLET TEORİSİ) I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK209 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK213 KAMU MALİYESİ I 2+0+0 Zorunlu 3
HUK227 ANAYASA YARGISI 2+1+0 Zorunlu 2
HUK217 ÖZEL HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK219 ÖZEL HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK221 ÖZEL HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK225 HUKUKTA MESLEKİ DEONTOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK229 ALMAN ÖZEL HUKUKUNA GİRİŞ I 3+0+0 Seçmeli 5
HUK237 BORÇLAR HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 5
HUK239 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU I 2+0+0 Seçmeli 2
HUK241 Roma Kamu Hukuku 3+0+0 Seçmeli 4

4. Dönem

4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 4
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 3
İDARE HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
GENEL KAMU HUKUKU (GENEL DEVLET TEORİSİ) II 2+0+0 Zorunlu 3
ULUSLARARASI KAMU HUKUKU II 2+0+0 Zorunlu 3
KAMU MALİYESİ II 2+0+0 Zorunlu 3
KAMU HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
KAMU HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
KAMU HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
İMAR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
ALMAN ÖZEL HUKUKUNA GİRİŞ II 3+0+0 Seçmeli 5
KRİMİNOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
KABAHATLER (İDARİ CEZA) HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
TÜRKİYE`NİN TOPLUMSAL YAPISI 3+0+0 Seçmeli 5
ULUSLARARASI KAMU HUKUKU II 2+0+0 Seçmeli 3
Pandekt Hukuku 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 67

5. Dönem

Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I 2+1+0 Zorunlu 3
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I 2+1+0 Zorunlu 3
TİCARET HUKUKU I ( TİCARİ İŞLETME HUKUKU) 2+1+0 Zorunlu 4
EŞYA HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
MEDENİ USUL HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 4
VERGİ HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
HUKUK FELSEFESİ 3+0+0 Zorunlu 4
ÖZEL HUKUKTA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
ÖZEL HUKUKTA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
ÖZEL HUKUKTA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
ÇEVRE HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
REKABET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
SAĞLIK HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNA GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 2
FRANSIZ HUKUKUNA GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 2
ALMAN HUKUKUNA GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 2
HUKUKUN EKONOMİ POLİTİĞİ 3+0+0 Seçmeli 4
EKONOMİ CEZA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
TIP HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
İDARİ HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 4
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 69

6. Dönem

Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 3
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 3
TİCARET HUKUKU II (ŞİRKETLER HUKUKU) 2+1+0 Zorunlu 4
EŞYA HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
MEDENİ USUL HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
VERGİ HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUKUK SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 3
İDARİ YARGI 2+1+0 Zorunlu 3
KAMU HUKUKUNDA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
KAMU HUKUKUNDA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
KAMU HUKUKUNDA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
TÜKETİCİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
YARGI ETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 4
SPOR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 2
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
SERMAYE PİYASASI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
SERMAYE PİYASASI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
MODERN SÖZLEŞMELER 3+1+0 Seçmeli 4
TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
EŞYA HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 4
SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
YATIRIM TAHKİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 86

7. Dönem

7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I 2+1+0 Zorunlu 4
İCRA VE İFLÂS HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 4
CEZA USUL HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 4
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
SİGORTA HUKUKU 2+1+0 Zorunlu 2
MİRAS HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
ÖZEL HUKUKTA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
ÖZEL HUKUKTA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
ÖZEL HUKUKTA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR 3+0+0 Seçmeli 5
İNŞAAT HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
ADLI BILIŞIM 3+0+0 Seçmeli 5
KARAR TEORİSİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
İLETİŞİM HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GÜNCEL SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 5
Deniz Ticareti Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
Ceza Hukuku Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
Kurgusal Duruşma Yarışması 3+1+0 Seçmeli 5
İNFAZ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk 3+0+0 Seçmeli 5
ÇATIŞMA ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİ UYGULAMALARI 1+3+0 Seçmeli 4
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 104

8. Dönem

Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II 2+1+0 Zorunlu 5
İCRA VE İFLÂS HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
CEZA USUL HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 5
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 2+1+0 Zorunlu 2
MİRAS HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 3
KAMU HUKUKUNDA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAMU HUKUKUNDA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAMU HUKUKUNDA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAŞIMA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
ADLÎ YAZIŞMA 3+0+0 Seçmeli 5
ADLİ TIP 3+0+0 Seçmeli 5
AVUKATLIK HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 3+0+0 Seçmeli 5
ULUSLARARASI VE AB SOSYAL POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 5
TEMİNAT HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
TAHKİM 3+0+0 Seçmeli 5
ENERJİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
SORUMLULUK SİGORTASI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
GENEL KAMU HUKUKU (İNSAN HAKLARI) 3+0+0 Seçmeli 5
ADALET YÖNETİMİ VE SAVCI-KOLLUK İLİŞKİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
MİRAS HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ 2+3+0 Seçmeli 5
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ UYGULAMA 1+3+0 Seçmeli 4
KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET 3+0+0 Seçmeli 5
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 122

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.