Etiket: hicaz

ruy-i siyahım ile dergahe / huzur-i pire niyaze geldim

Besteci: Muhtar Efendi
Söz Yazarı: Muhtar Efendi
Makam: Hicaz
Usül: Düyek

rûy-i siyâhım ile dergâhe
huzur-ı şeyhe niyâze geldim
cürm ü günâhım ile dergâhe
huzur-ı şeyhe niyâze geldim

el meded meded, meded sadeddin
ene dahilek sultan sadeddin

durmuş kapunda bunca mürîidân
serbende âciz baş açık üryân
birlikte bu muhtar-ı perişân
huzur-ı şeyhe niyâze geldim

el meded meded, meded sadeddin
ene dahilek sultan sadeddin Okumaya devam et “ruy-i siyahım ile dergahe / huzur-i pire niyaze geldim”

Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle, Mahveyledi aşkın dilimi cân-ü tenimle

Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle
İfham ederek hâlimi fekki dehenimle
Mahveyledi aşkın dilimi cân-ü tenimle
Korkar beni kim görse bu zâfı bedenimle
Allah için ey şuh uzaklaşma benimle
Gel müşterek ol sen dahi derd-ü mihenimle

Tasdi: (ﺗﺼﺪﻳﻖi. (Ar. ṣidḳ “gerçeği söylemek, gerçek olmak, doğru kabul etmek”ten taṣdіḳ)

sühân: (ﺳﺨﻦi. (Fars. suḫanSöz, lakırdı, kelâm

İfham: (ﺍﻓﻬﺎﻡi. (Ar. fehm “anlamak, bilmek”ten ifhām

fekki dehen: açık ağız

şuh: Serbest ve neşeli tavırlı, işveli, cilveli (kadın)

müşterek: ortak

derd-ü mihen: dertlerin derdi

güzel sözlerimle sevgiliyi söyleyim biraz
açık ağzımla anlatarak halimi
mahvetti aşkın canımın canıyla dilimi
Allah için ey şuh kaçma benden
gel ortak ol sen dahi derdimin derdine

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Hicaz
Usûl: Aksak
Form: Şarkı Okumaya devam et “Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle, Mahveyledi aşkın dilimi cân-ü tenimle”